Che giấu quyền sở hữu cổ phiếu PVI, HDI Global SE bị xử phạt 185 triệu đồng

15:24 | 05/05/2021

(HQ Online) - Bên cạnh việc bị xử phạt, HDI Global SE phải có biện pháp khắc phục hậu quả, theo đó, buộc phải chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn tối đa 60 ngày để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ vững lập trường về quyền tự quyết room ngoại của doanh nghiệp
Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại quỹ đầu tư chứng khoán
Có nên bỏ quyền tự quyết room ngoại của doanh nghiệp đại chúng?
Trường hợp nào được chuyển quyền sở hữu đối chứng khoán?
Còn room ngoại, còn cơ hội tăng thị giá cổ phiếu
Che giấu quyền sở hữu cổ phiếu PVI, HDI Global SE bị xử phạt 185 triệu đồng
Tính đến thời điểm 31/1/2019, HDI Global SE sở hữu tổng cộng 126.297.216 cổ phiếu PVI.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với HDI Global SE (địa chỉ trụ sở chính: HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Cộng hòa Liên bang Đức) vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, đơn vị này bị phạt tiền 125.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Hành vi vi phạm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết là do HDI Global SE đã thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2019, HDI Global SE đã thực hiện một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với 15.468.250 cổ phiếu của Công ty cổ phần PVI để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

Đồng thời, công ty này cũng bị phạt tiền 60.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Tính đến thời điểm 31/1/2019, HDI Global SE sở hữu tổng cộng 126.297.216 cổ phiếu PVI, bao gồm: sở hữu trực tiếp 83.711.071 cổ phiếu, sở hữu 27.117.895 cổ phiếu PVI thông qua Funderburk Lighthouse Limited, sở hữu 15.468.250 cổ phiếu thông qua Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời, chiếm 54,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần PVI, vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần PVI trước ngày 19/4/2019.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với DN này là 185.000.000 đồng, đồng thời DN này buộc phải có biện pháp khắc phục hậu quả, theo đó, buộc phải chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn tối đa 60 ngày để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2021.

Hoài Anh