Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

19:47 | 20/12/2022

(HQ Online) - Ngày 20/12, Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2022 đã được Bộ Tài chính tổ chức. Tại hội nghị, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi dự và chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Thực hiện chính sách tài khóa thu được nhiều thắng lợi
Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022
Bộ Tài chính: Kết quả thực hiện nhiệm vụ là cơ sở đánh giá cán bộ
Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Tuyết Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Tài chính) cho biết, ngay từ đầu năm 2022, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tổ chức phát động phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, kỷ cương, phục hồi, hiệu quả, kiến tạo, phát triển, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tài chính – ngân sách năm 2022”.

Bên cạnh đó, Bộ cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành tiếp tục hưởng ứng, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Công đoàn Bộ Tài chính phát động.

Kết quả đạt được là trong năm 2022, đã có 47 sáng kiến của các cá nhân, tập thể trong ngành Tài chính được đề nghị xét công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc...

Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ cũng cho biết, tính đến ngày 10/12/2022, Bộ Tài chính đã tiếp nhận và thẩm định khen thưởng đối với 16.304 trường hợp đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng về thành tích đã đạt được năm 2021 và các năm trước đó.

Đối với khen thưởng chuyên đề, đột xuất, khen quá trình cống hiến, Bộ Tài chính đã xem xét, khen thưởng thành tích chuyên đề, đột xuất các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho 175 tập thể và 237 cá nhân; trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen đối với 2 tập thể có thành tích đột xuất phối hợp tổ chức chuyên đề trong năm 2022...

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2023, với mục tiêu thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch; phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện cơ cấu lại NSNN gắn với sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân và DN.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, nhằm thích ứng với tình hình mới trong năm 2023, toàn ngành tài chính cần đổi mới tư duy đồng lòng phối hợp giữa các đơn vị trong thực thi công vụ; tiếp tục đổi mới tổ các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên; nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, cần phát huy truyền thống cán bộ tài chính, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo hơn, góp phần đưa ngành Tài chính có bước phát triển vượt bậc.

Đồng thời khẳng định toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động ngành Tài chính sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua mỗi khó khăn, thách thức trong năm 2023, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Hoài Anh