Cần 60.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

20:25 | 29/10/2022

(HQ Online) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, việc tăng lương cơ sở vào giữa năm 2023 cần khoảng 60.000 tỷ đồng và chúng ta hoàn toàn chủ động trong quyết sách tăng lương cơ sở.

Đừng để “lương tăng một đồng, giá tăng hai đồng”
Tăng lương, kỳ vọng không tăng giá
Tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% cho người lao động từ 1/7/2022
Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan bố trí nguồn lực tài chính để tăng lương cơ sở. Ảnh: ST
Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan bố trí nguồn lực tài chính để tăng lương cơ sở. Ảnh: ST

Chiều 29/10, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến nguồn lực để tăng lương cơ sở từ 1/7/2023.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, ngay từ khi triển khai Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành địa phương phải bố trí nguồn lực tài chính để sẵn sàng khi cấp có thẩm quyền quyết định chính sách cải cách tiền lương.

Về giải pháp cho việc tăng lương cơ sở, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, chủ yếu là tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi. Từ khi triển khai nhiệm vụ này, tính đến hết năm 2021, theo số liệu từ các địa phương Bộ Tài chính đã tổng hợp, nguồn từ ngân sách địa phương đạt khoảng trên 290.000 tỷ đồng và ngân sách Trung ương là 43.000 tỷ đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, theo phương án điều chỉnh tăng lương cơ sở đã được Chính phủ trình Quốc hội, tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội... do ngân sách Nhà nước chi trả và hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chế độ an sinh xã hội, điều chỉnh phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, theo tính toán, tổng nhu cầu kinh phí phát sinh sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng.

“Với nguồn lực hiện có, chúng ta hoàn toàn chủ động trong quyết sách tăng lương cơ sở khi cấp có thẩm quyền thông qua”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nêu rõ.

Trước đó, vào ngày 20/10, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tờ trình đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025.

Trong đó, Bộ trưởng Tài chính cho biết, chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW trong năm 2023, nhưng từ ngày 1/7/2023 sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (khoảng 20,8%); tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách Nhà nước đảm bảo khoảng 12,5%; tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công và tăng chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%. Từ ngày 1/1/2023, điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở...

Thống kê sơ bộ cho thấy, trong 3 năm qua, lương cơ sở chỉ mới được điều chỉnh một lần từ ngày 1/7/2019 tăng khoảng 7,19%. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp đã điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng 3 lần, với tổng mức tăng khoảng 17,7%.

Hương Dịu