Cải thiện tính công bằng, minh bạch của thị trường cổ phiếu, bảo vệ nhà đầu tư trước biến động

15:10 | 21/03/2023

(HQ Online) - Tại Hội thảo “Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 2021-2030, thách thức và tầm nhìn” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức ngày 21/3, các chuyên gia đã tập trung tổng kết “Dự án Nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam”, đồng thời thảo luận về Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán thời gian tới.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm nhẹ trên thị trường phái sinh
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Hướng tới một thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, lành mạnh, công bằng và bền vững
Phát triển thị trường bất động sản minh bạch, đúng giá trị thực
Lành mạnh hoá thị trường tài chính để khôi phục niềm tin của thị trường
Cải thiện tính công bằng, minh bạch của thị trường cổ phiếu, bảo vệ nhà đầu tư trước biến động
Quang cảnh hội thảo.

Cải thiện tính minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư trước biến động

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, với bề dày kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) Nhật Bản, JICA đã cam kết hỗ trợ thị trường cổ phiếu Việt Nam, giúp UBCKNN tăng cường năng lực quản lý, giám sát, hướng tới thực hiện mục tiêu “bảo đảm tính công khai, minh bạch, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thi, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và lòng tin của thị trường” trong Dự án này.

Cải thiện tính công bằng, minh bạch của thị trường cổ phiếu, bảo vệ nhà đầu tư trước biến động
Ông Phạm Hồng Sơn phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo đó, sau một thời gian triển khai Dự án, năng lực của UBCKNN và các Sở GDCK về công tác quản lý, giám sát thị trường bao gồm cả năng lực về thanh tra, giám sát các trung gian thị trường, quản lý niêm yết và quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng được nâng cao, qua đó cải thiện tính công bằng, minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam và bảo vệ nhà đầu tư trước những biến động của thị trường.

Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới tăng gấp đôi, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh trong những tháng cuối năm cho thấy sức hút ngày càng lớn của TTCK Việt Nam trong và ngoài nước. Các kết quả này đã giúp hiện thực hóa “Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020” cũng như các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra của Chính phủ Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, ông Shimizu Akira, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cũng cho biết, thị trường cổ phiếu của Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ sau khi Việt Nam mở cửa. Giá trị vốn hóa của thị trường cuối năm 2020 đã vượt hơn 180 tỷ USD, đồng thời, sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản ngày càng gia tăng.

Mặt khác, để thị trường cổ phiếu Việt Nam trở thành kênh huy động vốn hấp dẫn, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, Chính phủ Việt Nam cũng đã nhận thấy việc cần phải cải thiện tính công bằng, minh bạch của thị trường là một vấn đề cấp bách. Nhờ đó, Chính phủ đã nỗ lực và đẩy nhanh các giải pháp để thúc đẩy vấn đề này như: ban hành Luật Chứng khoán sửa đổi, thành lập Sở GDCK Việt Nam…

“Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ Việt Nam, JICA đã triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực cho UBCKNN và SGDCK với mục đích nâng cao tính công bằng, minh bạch cho thị trường cổ phiếu Việt Nam” - ông Shimizu Akira nói.

Vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức

Cũng tại hội thảo, ông Phạm Hồng Sơn cho biết, tiếp nối những thành công đã đạt được, hiện nay, Việt Nam đã bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mới của TTCK, hướng tới các mục tiêu tiếp theo trong Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2021-2030.

UBCKNN đã đưa ra các giải pháp để đạt được các mục tiêu trong định hướng xây dựng Chiến lược nêu trên, song TTCK Việt Nam vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trên cơ sở đó, UBCKNN, dưới sự hỗ trợ của JICA, đang chuẩn bị bước vào dự án tiếp theo là Dự án “Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả TTCK Việt Nam”, dự kiến bắt đầu vào tháng 4/2024.

“Tôi tin rằng, sau khi kết thúc Dự án “Nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam” và tiến tới triển khai dự án tiếp theo, thể chế về TTCK được hoàn thiện; hiểu biết về quản lý và giám sát thị trường, thanh tra và xử lý vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, việc minh bạch hóa thông tin trên thị trường cũng như công tác quản trị công ty của các tổ chức niêm yết và việc cổ phần hóa các DNNN của các cán bộ, ngành, chứng khoán Việt Nam được nâng cao hơn”, ông Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh.

Thông tin về kết quả Dự án “Nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam”, các chuyên gia của JICA cho biết, 4 mục tiêu của dự án gồm: nâng cao năng lực của UBCKNN và các sở GDCK về giám sát thị trường (bao gồm cả năng lực về thanh tra); nâng cao năng lực của UBCKNN và các sở GDCK trong giám sát các trung gian thị trường để bảo vệ quyền lợi các nhà đầu tư một cách công bằng hướng tới đảm bảo tính ổn định của thị trường; nâng cao năng lực của UBCKNN và các sở GDCK trong quản lý niêm yết và quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng, tập trung vào phương thức dựng sổ để đảm bảo chất lượng thị trường tốt hơn với các sản phẩm niêm yết phù hợp; nâng cao nhận thức về “trách nhiệm bảo vệ nhà đầu tư” của cấp lãnh đạo các nhóm công ty niêm yết cũng như những đối tượng liên quan khác.

Kết quả đạt được cho thấy tương đối phù hợp với các giải pháp trước mắt của Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020, 2021- 2030 cũng như các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra của Chính phủ Việt Nam. Dự án đã tổ chức được 34 chương trình đào tạo bao gồm đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến, tổ chức 7 hội thảo; cùng với đó là chương trình tập huấn, gặp gỡ cấp cao giữa hai bên; hoạt động tư vấn được tiến hành liên tục; xây dựng các tài liệu tổng kết… qua đó đã đóng góp vào sự phát triển của khung pháp lý, nâng cao năng lực cho các thành viên toàn thị trường.

Thông tin về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2011-2020, ông Vũ Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (UBCKNN) cho biết, quy mô, độ sâu và tính thanh khoản của thị trường được nâng cao; thể chế, chính sách phục vụ công tác phát triển TTCK được hoàn thiện; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được nâng cao; sức cạnh tranh của các định chế trung gian thị trường được nâng lên... tạo nền tảng cho sự phát triển của TTCK trong giai đoạn tiếp theo.

Hoài Anh