Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập kiến nghị Chính phủ ưu đãi về thuế

19:25 | 20/01/2021

(HQ Online) - Ngày 20/1/2021, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam gửi đơn kiến nghị liên quan đến truy thuế thu nhập doanh nghiệp các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập tới Thủ tướng Chính phủ.

Các trường ĐH công bố lịch nghỉ Tết 2020 với thời gian khác nhau
Đề nghị các địa phương thiết lập, mở rộng các cơ sở cách ly thu phí
Kiến nghị giảm thuế cho đối tượng xây nhà xã hội để cho thuê

Hiệp hội đề nghị Chính phủ xem xét để tiếp tục dừng chưa truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở xã hội hóa, đặc biệt đối với các trường ĐH, CĐ ngoài công lập cho đến khi xây dựng và ban hành được Danh mục lĩnh vực, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn mới.

Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập kiến nghị Chính phủ ưu đãi về thuế
Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập kiến nghị Chính phủ các vấn đề về thuế.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng cho rằng việc xây dựng Danh mục mới cũng cần tính đến xu thế chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo hiện nay, vì khi đó các định mức về giảng viên, đất đai, cơ sở vật chất không còn như mô hình đào tạo truyền thống nữa.

Trong Nghị định của Chính phủ về chính sách ưu đãi xã hội hóa, ngoài việc quy định các cơ sở xã hội hóa cần thuộc Danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng quy định, còn nêu rõ trách nhiệm của nhà nước hỗ trợ về đất đai, cơ sở vật chất cho các trường ngoài công lập. Hiện nay không phải trường ĐH, CĐ ngoài công lập nào cũng được hỗ trợ về đất đai, cơ sở vật chất.

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh Nghị định này theo tinh thần là nếu áp dụng Danh mục để hưởng ưu đãi thì bản thân các trường cũng phải được ưu đãi về đất đai và cơ sở vật chất từ nhà nước.

Sau khi Chính phủ ban hành Danh mục mới, việc truy thu thuế (nếu có) đề nghị được áp dụng theo Danh mục mới cho thời gian trước đó, chứ không dùng lại Danh mục cũ có nhiều tiêu chí không hợp lý ở thời điểm ban hành.

Tất cả các trường đại ĐH, CĐ ngoài công lập đều đã được xem xét các điều kiện cần đáp ứng khi thành lập và cấp phép hoạt động. Hàng năm quy mô đào tạo, tuyển sinh của các trường đều xác định dựa trên nguồn lực cụ thể về cơ sở vật chất và giảng viên, và được kiểm soát bởi các bộ ngành chức năng.

Bởi thế Hiệp hội kiến nghị Chính phủ xem xét cho các trường ĐH, CĐ ngoài công lập được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mà không cần đến các điều kiện bổ sung ghi trong Danh mục. Điều này cũng thể hiện rõ quan điểm ưu tiên cho giáo dục đào tạo đã được ghi trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

D.Ngân