Bội chi ngân sách năm 2020 giảm 18.394 tỷ đồng so với dự toán

20:54 | 19/07/2022

(HQ Online) - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội, kết quả thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 theo quyết toán đạt được những kết quả tích cực.

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Điều hành chặt bội chi ngân sách, chống lãng phí đạt nhiều kết quả
Trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn bội chi ngân sách hơn 216 nghìn tỷ đồng
Hoạt động sản xuất tại Samsung Việt Nam. 	Ảnh: Trần Ngọc
Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đạt kết quả tích cực góp phần giúp công tác tài chính ngân sách khả quan. Ảnh: Trần Ngọc

Thu nội địa đạt 1.293.728 tỷ đồng, tăng 2.951 tỷ đồng

Quyết định số 1420/QĐ-BTC công khai quyết toán ngân sách năm 2020 vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Theo Bộ Tài chính, dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 được Quốc hội quyết định với tổng số thu là 1.512.300 tỷ đồng; tổng số chi là 1.747.100 tỷ đồng; bội chi NSNN là 234.800 tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách trung ương (NSTƯ) là 217.800 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương (NSĐP) là 17.000 tỷ đồng.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Trong nước, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường dẫn đến nhiều địa phương phải thực hiện các biện pháp giãn cách trong quý 2 và 3, tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực chậm lại.

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV quyết định bổ sung dự toán NSNN năm 2020, trong đó bổ sung dự toán thu là 26.753 tỷ đồng, bổ sung dự toán chi là 26.666 tỷ đồng; đồng thời cho phép tăng tối đa bội chi NSTƯ 133.500 tỷ đồng để đảm bảo cân đối NSNN năm 2020. Theo đó, dự toán thu NSNN năm 2020 (điều chỉnh) là 1.539.053 tỷ đồng; dự toán chi NSNN năm 2020 (điều chỉnh) là 1.773.766 tỷ đồng.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 vẫn đạt kết quả tích cực với 10/12 chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 2,91%, mặc dù thấp hơn so với kế hoạch (6,8%), nhưng vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng dương cao nhất thế giới.

Theo đó, kết quả quyết toán thu NSNN năm 2020 đạt 1.510.579 tỷ đồng, giảm 28.474 tỷ đồng (giảm 1,9%) so với dự toán, chủ yếu do giảm các khoản thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu.

Trong đó, thu nội địa đạt 1.293.728 tỷ đồng, tăng 2.951 tỷ đồng (0,2%) so với dự toán; thu dầu thô đạt 34.598 tỷ đồng, giảm 1,7% (602 tỷ đồng) so với dự toán do giá dầu thô thanh toán bình quân đạt 45,7 USD/thùng, giảm 14,3 USD/thùng so với giá dự toán (là 60 USD/thùng); thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: quyết toán 177.444 tỷ đồng, giảm 14,7% (30.556 tỷ đồng) so với dự toán; thu viện trợ không hoàn lại quyết toán 4.808 tỷ đồng, giảm 268 tỷ đồng so với dự toán.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong năm 2020, Chính phủ đã thực hiện miễn, giảm nghĩa vụ thuế và một số khoản thu ngân sách, qua đó giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, từng bước thích ứng với trạng thái bình thường mới, được dư luận đánh giá cao.

Theo đó, tổng số thuế, phí, tiền thuê đất đã miễn, giảm là 16.307 tỷ đồng; số gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TTĐB và tiền thuê đất là 97.259 tỷ đồng.

Chi NSNN chủ động, chặt chẽ

Về chi NSNN, quyết toán chi NSNN năm 2020 là 1.709.524 tỷ đồng, giảm 64.242 tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển: quyết toán 576.432 tỷ đồng, đạt 115,5% dự toán, tăng 77.161 tỷ đồng; chi trả nợ lãi 106.466 tỷ đồng, bằng 90,1% dự toán; chi thường xuyên (bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương): quyết toán 1.013.449 tỷ đồng, bằng 90,8% so với dự toán.

Theo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện chi ngân sách bám sát mục tiêu, dự toán được giao; rà soát, cắt giảm mạnh các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai; tập trung nguồn lực cho chi phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài ra, một số nhiệm vụ chi NSNN năm 2020 đạt thấp so với dự toán hoặc không thực hiện, phải hủy dự toán theo quy định. Theo đó, quyết toán chi NSNN thấp hơn so với dự toán.

Nhìn chung, trong năm 2020, công tác điều hành chi NSNN được thực hiện chủ động, đảm bảo chặt chẽ, bám sát dự toán được giao; kỷ luật tài chính được tăng cường, hiệu quả sử dụng NSNN có tiến bộ.

Các nhiệm vụ chính trị quan trọng được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và từng địa phương, có thêm nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh về đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Năm 2020, Bộ Tài chính quyết toán số bội chi NSNN là 216.406 tỷ đồng, giảm 18.394 tỷ đồng so với dự toán đầu năm, bằng 3,44% GDP thực hiện, thấp hơn rất nhiều so với mức bội chi Quốc hội cho phép điều chỉnh theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 (5,41% GDP kế hoạch); trong đó bội chi NSTƯ là 213.089 tỷ đồng, giảm 4.711 tỷ đồng so với dự toán, bội chi ngân sách địa phương là 3.317 tỷ đồng, giảm 13.683 tỷ đồng so với dự toán.

Tổng mức vay của NSNN Quốc hội quyết định là 488.921 tỷ đồng; quyết toán 436.060 tỷ đồng, giảm 52.861 tỷ đồng, bằng 89,2% so với dự toán. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2020, tổng số nợ công là 3.520.601 tỷ đồng, bằng 55,94% GDP, nằm trong giới hạn được Quốc hội cho phép không quá 65% GDP.

Hoài Anh