Bộ Xây dựng: Tổng tài sản 2.500 tỷ đồng mới trở thành nhà đầu tư chiến lược của IDICO

13:31 | 01/09/2017

(HQ Online)- Bộ Xây dựng vừa có thông báo về việc tìm nhà đầu tư chiến lược cho Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) khi cổ phần hóa. 

bo xay dung tong tai san 2500 ty dong moi tro thanh nha dau tu chien luoc cua idico

Bộ Xây dựng cũng cho biết, không ưu tiên các tổ chức tín dụng, ngân hàng, đầu tư tài chính, công ty TNHH và công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước. Ảnh: Internet.

Theo đó, nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong và ngoài nước, có tư cách pháp nhân độc lập, đang hoạt động hợp phát tại Việt Nam (không bao gồm các trường hợp liên danh, liên kết). 

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các nhà đầu tư chiến lược này phải có kinh nghiệm trong các lĩnh vực chính của IDICO, đồng thời phải có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc đồng hành, gắn bó lợi ích lâu dài và hỗ trợ IDICO sau cổ phần hóa về các lĩnh vực: chuyển giao công nghệ mới, đào tạo nhân lực nâng cao năng lực tài chính, quản trị DN, phát triển thị trường trong nước và nước ngoài đặc biệt là các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính của IDICO như đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, đầu tư phát triển nhà và đô thị…

Nhà đầu tư chiến lược cũng phải cam kết không chuyển nhượng cổ phần đã mua trong thời hạn tối thiểu 10 năm, kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, không ưu tiên các tổ chức tín dụng, ngân hàng, đầu tư tài chính, công ty TNHH và công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước. 

Để trở thành nhà đầu tư chiến lược, các nhà đầu tư phải đáp ứng một số điều kiện như: đảm bảo đã hoạt động 5 năm liên tục cho đến năm 2016, đồng thời báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) trong 3 năm gần nhất phải đảm bảo đủ khả năng mua lại tối thiểu 15%  vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Bên cạnh đó, theo Bộ Xây dựng, tổng tài sản tối thiếu của nhà đầu tư chiến lược phải đạt 2.500 tỷ đồng (hoặc 115 triệu USD đối với nhà đầu tư nước ngoài ) vào thời điểm kết thúc niên độ tài chính năm 2016. Vốn chủ sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư chiến lược tối thiểu là 1.500 tỷ đồng (hoặc 68 triệu USD đối với nhà đầu tư nước ngoài). 

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu, lợi nhuận của DN cũng tối thiểu phải bằng 5% doanh thu trong 3 năm gần nhất trước thời điểm đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược, đồng thời, tình hình tài chính tại thơi điểm nộp hồ sơ không có nợ quá hạn và lỗ lũy kế, không nợ xấu, DN không vi phạm pháp luật. 

Ngoài ra, nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc ngay 20% giá trị cổ phần khi đăng ký mua theo giá khởi điểm đã được phê duyệt, trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu, nhà đầu tư chiến lược của IDICO không được là công ty con, công ty liên kết, công ty có vốn góp cả IDICO. 

Trước đó, vào đầu tháng 6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - IDICO theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Hiện IDICO có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tương ứng 3 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Theo phương án cổ phần hóa, Nhà nước sở hữu 108 triệu cổ phần tương ứng 36% vốn điều lệ. Dự kiến đến 31/12/2018 Nhà nước sẽ thoái hết vốn tại IDICO. 

Số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 1.694.500 cổ phần (chiếm 0,56% vốn điều lệ), số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược là 135 triệu cổ phần (chiếm 45% vốn điều lệ), còn lại hơn 55,3 triệu cổ phần sẽ đưa ra bán đấu giá công khai (chiếm 18,44% vốn điều lệ). 

Hoài Anh