Bộ Văn hóa lên tiếng về việc xây dựng cáp treo tại Sơn Đoòng

21:30 | 19/01/2017

(HQ Online)- Liên quan tới việc tỉnh Quảng Bình dự kiến cho xây cáp treo tại Hang Sơn Đoòng, bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng việc bảo vệ các di sản thiên nhiên và văn hóa luôn đi đôi và gắn liền với việc phát huy giá trị của di sản, phục vụ con người, mang lại lợi ích về kinh tế, đồng thời tuân thủ các quy định của Luật di sản văn hóa và Công ước quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa và tự nhiên của UNESCO mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

bo van hoa len tieng ve viec xay dung cap treo tai son doong

Việc xây dựng cáp treo tại Sơn Đoòng đang nhận được nhiều tranh cãi của dư luận.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  đối với một khu vực có giá trị đặc biệt và nhạy cảm như Hang Sơn Đoòng cũng như Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng thì việc đầu tư, phát triển, trong đó có dự án xây dựng cáp treo phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan, đồng thời phải báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình xem xét các dự án phải đặc biệt chú ý đến tác động môi trường và văn hóa- xã hội của cả khu vực, đảm bảo phát triển bền vững.

Cũng theo bà Đặng Thị Bích Liên, vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng là di sản đặc biệt của quốc gia, đã được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất trong hệ thống hang động của Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, ở vùng lõi của di sản cần được bảo vệ, có giá trị tiêu biểu và nổi bật, được đánh giá là hang động tự nhiên lớn nhất và có giá trị thẩm mỹ cao, là niềm tự hào của người Việt Nam.

“Vì vậy, mọi hoạt động ảnh hưởng, tác động đến Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng nói chung và Hang Sơn Đoòng nói riêng đều phải hết sức thận trọng và tuân thủ các quy định về bảo vệ di sản, các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo vệ di sản”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định.

D.Ngân