Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Đại học Quy Nhơn, Bình Định

20:20 | 07/05/2021

(HQ Online) - Ngày 7/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Đại học Quy Nhơn, Bình Định. Tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng đã trình bày chương trình hành động khi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, hầu hết các câu hỏi, vướng mắc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc trường Đại học Quy Nhơn đã được Bộ trưởng giải đáp hết sức cặn kẽ, thấu đáo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Bình Định
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN+3
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tập trung, bám sát dự toán để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chủ trì buổi làm việc về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Đại học Quy Nhơn, Bình Định
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Đại học Quy Nhơn, Bình Định.

Hoàn thiện chính sách, giải phóng nguồn lực để phát triển kinh tế

Tại buổi tiếp xúc cử tri này, 5 ứng cử viên ứng cử tại đơn vị số 1 của tỉnh Bình Định đã trình bày chương trình hành động khi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có bài phát biểu tóm tắt về chương trình hành động của mình khi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, Bộ trưởng cho biết, trong lĩnh vực quản lý chính sách tài chính – ngân sách nhà nước, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ luôn chú trọng đến nhiệm vụ hoàn thiện chính sách để mở đường cho giải phóng nguồn lực.

Đồng thời, tiếp tục ưu tiên cân đối thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn chi cho an ninh quốc phòng, bộ máy, chi an sinh xã hội và cho đầu tư phát triển, đặc biệt là các dự án quan trọng, công trình trọng điểm.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bình Định là mảnh đất địa linh nhân kiệt, điều quan trọng trong thời gian tới đối với Bình Định đó là “chọn mục tiêu, chọn con đường” để Bình Định tiếp tục phát triển. Đồng thời nhấn mạnh, được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Bình Định là “may mắn, cơ duyên” của ông.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, nếu trở thành đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới, ông sẽ tập trung giải quyết những nút thắt, khó khăn, lực cản của sự phát triển, những vấn đề cử tri yêu cầu để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đào tạo phải bám sát thực tiễn

Tại buổi tiếp xúc, nhiều câu hỏi được cử tri gửi đến Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc như: kiến nghị miễn tiền thuê đất cho Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành của giáo sư Trần Thanh Vân; thực hiện danh mục các công trình công nghệ cao theo Quyết định số 38 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách cải cách tiền lương để giáo viên đủ sống bằng tiền lương của mình; tự chủ đại học; đầu tư của nhà nước để nâng cao chất lượng giáo viên…

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Đại học Quy Nhơn, Bình Định
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại học Quy Nhơn.

Trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến việc lập quy hoạch mạng lưới giáo dục, Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục Đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050.

Vấn đề đặt ra là đưa vào kế hoạch giáo dục những lĩnh vực gì, đây là vấn đề vĩ mô khó, nhưng trường Đại học Quy Nhơn là 1 trong 4 trường lớn của khu vực, đào tạo đa ngành nghề, có 16 khoa và 39 ngành với gần 45 năm phát triển sẽ là tiền đề rất quan trọng.

Trong nền kinh tế thị trường, những sản phẩm đào tạo của chúng ta có được thị trường chấp nhận hay không phụ thuộc vào sự chuyên nghiệp, phục vụ đúng nhu cầu thị trường cần. Đào tạo gì, ai học, học xong có việc làm hay không vẫn là những bài toán cần phải có lời giải.

Đồng thời khẳng định, mấu chốt vẫn là đào tạo gắn lý thuyết với thực hành và bám sát thực tiễn. Với những ngành nghề thị trường cần thì tăng số lượng đào tạo và ngược lại. Bên cạnh đó, cần đổi mới cách thức đào tạo, như vậy sẽ đào tạo được sinh viên giỏi, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Liên quan đến câu hỏi về vấn đề miễn tiền thuê đất cho Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành của giáo sư Trần Thanh Vân, Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đề xuất miễn tiền thuê đất cho dự án trung tâm này đến năm 2020. Từ sau năm 2021 trở đi, cần phải đánh giá lại đề xuất miễn tiền thuê đất 50 năm xem có đủ điều kiện và phù hợp hay không.

Bộ trưởng cho biết, 3 bộ liên quan là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cần ngồi lại để có đánh giá cụ thể. Nếu việc này có lợi cho đất nước, cho cộng đồng, có đột phá trong tư duy đào tạo thì sẽ có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo đầu ra cho sinh viên

Liên quan đến Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, để được hỗ trợ kinh phí, các trường đại học phải xây dựng Đề án chi tiết về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên để triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Đại học Quy Nhơn, Bình Định
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bên lề Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng giảng viên thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn, kinh tế số, nhất là các ngành công nghệ cao theo Quyết định này. “Trong xây dựng dự toán năm 2022, Bộ Tài chính sẽ đưa vào danh mục chi cho khoa học công nghệ theo Quyết định này”, Bộ trưởng cho biết.

Trả lời câu hỏi của cử tri về chính sách cải cách tiền lương để giáo viên đủ sống bằng tiền lương của mình, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nghị quyết số 27-NQ/TW đã quy định cụ thể về vấn đề này. Dự toán chi lương cho giáo viên năm sau luôn cao hơn năm trước, đến năm 2024 là 120 nghìn tỷ đồng; năm 2025 là khoảng 150 nghìn tỷ đồng.

Song Bộ trưởng cũng đồng tình cho rằng, mặc dù ngân sách đã bố trí nguồn chi nhưng lương cho giáo viên không phải là cao, muốn tăng mức sống cho cán bộ giáo viên, cần phải cải cách hành chính, cải cách bộ máy để tiết kiệm có nguồn chi cho người lao động.

Bộ trưởng cho biết, năm 2022 sẽ cải cách tiền lương, xếp bảng lương mới theo chế độ đào tạo, theo chức vụ và vị trí việc làm để thu nhập tăng lên. Tuy nhiên, cần sự đột phá mạnh mẽ và cần thiết phải có nguồn lực thực hiện.

Trao đổi về vấn đề tự chủ đại học, Bộ trưởng cho rằng, nếu như trông chờ vào ngân sách thì không thể đổi mới được. Bộ Tài chính đã xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập, để giải quyết những bất cập hiện nay.

Tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng chia sẻ về câu chuyện đầu ra cho sinh viên sư phạm. Theo Bộ trưởng, cần xác định đào tạo theo cơ chế đào tạo - đặt hàng; cân đối lại tỷ lệ giáo viên và nhu cầu. Ngoài ra, vấn đề cốt lõi là muốn giải quyết việc làm cho sinh viên, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, thu hút đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, từ đó sẽ giải quyết việc làm cho người lao động.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, trả lời câu hỏi về thị trường chứng khoán, Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, thị trường chứng khoán đã có mức tăng trưởng vượt bậc, lượng giao dịch tăng lên 3 lần, tuy nhiên có giai đoạn bị tắc nghẽn lệnh, đến nay đã được giải quyết.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại, thực hiện theo luật để thị trường đảm bảo công khai, minh bạch và an toàn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm, tránh thao túng và làm giá trên thị trường chứng khoán; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bền vững, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện các giải pháp làm lành mạnh hóa thị trường tài chính…

Hoài Anh