Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Công tác cán bộ phải hết sức chuyên nghiệp

10:37 | 28/12/2022

(HQ Online) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, công tác cán bộ có vai trò và vị trí rất quan trọng, vì vậy việc tuyển chọn, đề bạt, sắp xếp cán bộ là hết sức cần thiết. Đặc biệt, Bộ Tài chính là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực có quy mô, số lượng cán bộ, công chức viên chức rất lớn nên công tác cán bộ cần phải hết sức chuyên nghiệp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Thực hiện chính sách tài khóa thu được nhiều thắng lợi
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Cải tiến lĩnh vực thuế, hải quan mạnh mẽ hơn nữa
Cán bộ công chức ngành Thuế chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Công tác cán bộ phải hết sức chuyên nghiệp
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) được tổ chức vào chiều 27/12. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, bà Trần Thị Tuyết Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) cho biết, năm 2022, đơn vị đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã được đổi mới từ hình thức đến nội dung, đơn giản hóa thủ tục, tập trung chủ yếu vào những vấn đề lớn. Các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ đã bám sát chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc thù của ngành Tài chính, tạo hành lang pháp lý và thống nhất cho các đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo minh bạch và hiệu quả.

Công tác tinh giản biên chế được thực hiện theo đúng quy định trên cơ sở thực tế sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự theo vị trí việc làm và năng lực công tác của công chức, viên chức. Bộ Tài chính đã thực hiện giao biên chế công chức, viên chức cho các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu thực tế triển khai công việc tại các đơn vị. Đồng thời, đã trình Bộ ban hành các quyết định thực hiện tinh giản biên chế đối với 52 trường hợp.

Cũng trong năm 2022, công tác tuyển dụng được tổ chức thường xuyên, chỉ tiêu tuyển dụng đảm bảo trong chỉ tiêu biên chế được giao của các đơn vị; quy trình thực hiện công tác thi tuyển đã đi vào ổn định, thực hiện theo đúng quy định, bổ sung nguồn nhân lực kịp thời, đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Vụ TCCB đã tham mưu Bộ thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các cấp tại các đơn vị đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch. Các cán bộ bổ nhiệm đều thuộc diện quy hoạch, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, được tín nhiệm cao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc ghi nhận, biểu dương nỗ lực phấn đấu của Vụ TCCB để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Nhấn mạnh về vai trò của công tác cán bộ, Bộ trưởng cho rằng công tác cán bộ có vai trò và vị trí hết sức quan trọng, vì vậy việc tuyển chọn, đề bạt, sắp xếp cán bộ là hết sức cần thiết. Đặc biệt, Bộ Tài chính là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực có quy mô, số lượng cán bộ, công chức viên chức rất lớn nên đòi hỏi công tác cán bộ phải hết sức chuyên nghiệp.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị Vụ TCCB cần tiếp tục phát huy vai trò và chủ động hơn nữa trong tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ về công tác bổ nhiệm, quy hoạch, đề bạt và luân chuyển cán bộ; chăm lo chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm đảm bảo đời sống. Đặc biệt cần chú ý tới công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tài chính…

Đánh giá số thu ngân sách từ khối DNNN để không bị động trong điều hành ngân sách

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023 do Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức diễn ra chiều 27/12, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, Đề án xây dựng Luật số 69/2014/QH13 là Đề án đặc biệt quan trọng. Năm 2023, đơn vị cần tập trung nguồn lực, huy động trí tuệ tập thể để rà soát, nghiên cứu trình Bộ các định hướng sửa Luật trong thời gian tới.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Công tác cán bộ phải hết sức chuyên nghiệp

Báo cáo tại hội nghị do ông Phạm Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp trình bày cho biết, tính đến hết ngày 15/12/2022, Cục Tài chính doanh nghiệp đã tiếp nhận và xử lý trên 14.600 văn bản thường và 1.124 văn bản mật; trình Bộ xem xét, phê duyệt trên 920 văn bản, trong đó có 100 văn bản mật; trực tiếp xử lý, ban hành trên 1.843 công văn và 159 văn bản mật về các Đề án, cơ chế, chính sách, xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp.

Trong công tác nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, Cục Tài chính doanh nghiệp đã hoàn thành 3/3 Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành 1 Đề án trong số 3 Đề án được giao bổ sung. Về Đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính, đã hoàn thành 8/8 Thông tư, trong đó có 4 Thông tư đã ban hành, 4 Thông tư đang trình Bộ để ký ban hành trong tháng 12/2022.

Trong công tác xử lý tài chính doanh nghiệp, công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, Cục Tài chính doanh nghiệp đã trình Bộ nhiều công văn gửi Văn phòng Chính phủ; các cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp và các cơ quan bộ, ngành khác để tham gia ý kiến, xử lý các vướng mắc, tồn tại tài chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tái cơ cấu của các doanh nghiệp.

Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, đơn vị đã Báo cáo Bộ các nội dung liên quan đến thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và Tập đoàn Bảo Việt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đánh giá cao các kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Tài chính doanh nghiệp trong năm 2022.

Về phương hướng nhiệm vụ của Cục trong năm 2023, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng, khối lượng các Đề án dự kiến xây dựng, trình Bộ, trình Chính phủ trong năm 2023 là khá lớn với 5 Đề án trình Chính phủ, 9 Thông tư trình Bộ. Do vậy, việc triển khai xây dựng các Đề án phải đảm bảo tính khoa học, khả thi và được thực hiện ngay từ bây giờ, tránh dồn vào thời điểm cuối năm.

Nhấn mạnh Đề án xây dựng Luật số 69/2014/QH13 là Đề án đặc biệt quan trọng, có tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiều cơ quan, đối tượng, Thứ trưởng yêu cầu đơn vị cần tập trung nguồn lực, huy động trí tuệ tập thể để rà soát, nghiên cứu trình Bộ các định hướng sửa Luật trong thời gian tới.

Đồng thời, Cục Tài chính doanh nghiệp cần bám sát tình hình thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của cơ quan chủ sở hữu để tham mưu với Lãnh đạo Bộ xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Cục Tài chính doanh nghiệp cũng cần chủ động hơn nữa trong tổng hợp, đánh giá số thu ngân sách từ khối DNNN, bao gồm số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu từ cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp; kịp thời tham mưu, báo cáo Bộ trong trường hợp số thu không đạt so với kế hoạch đề ra, không để bị động trong điều hành ngân sách.

Hoài Anh