Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào đến thăm và làm việc tại Tổng cục Thuế Việt Nam

14:14 | 26/07/2022

(HQ Online) - Ngày 26/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Bounchom Ubonpaseuth đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tài chính Lào đến thăm và làm việc tại Tổng cục Thuế Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào đến thăm và làm việc tại Tổng cục Thuế Việt Nam
Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Bounchom Ubonpaseuth cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính Lào và Tổng cục Thuế Việt Nam. Ảnh: TCT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, quan hệ hợp tác gắn bó giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào nói chung và giữa ngành Thuế hai nước Việt Nam - Lào nói riêng đã trải qua một quá trình lâu dài ngay từ khi hai nước mới giành được độc lập.

Theo đó, các chương trình hợp tác giữa ngành Thuế hai nước cũng dần được xây dựng, phát triển và được xác định là một chương trình hợp tác dài hạn, toàn diện nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ ngành thuế Lào nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý nền kinh tế và tăng cường hội nhập quốc tế của Lào, giúp cán bộ, viên chức hai ngành Thuế Việt Nam và Lào tăng cường quan hệ hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau, góp phần gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và Nhân dân hai nước.

Đến nay, trải qua hơn 18 năm hợp tác, cơ quan thuế hai nước đã gặt hái được những kết quả tích cực và đạt được những mục tiêu đề ra tại Thoả thuận hợp tác của Bộ Tài chính hai nước. Cơ bản các hoạt động hợp tác đã được triển khai một cách khá toàn diện trên tất cả các mặt bao gồm: trao đổi các đoàn công tác, học hỏi kinh nghiệm; xây dựng văn bản pháp lý; đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ và cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác và học tập.

Thông qua các chương trình hợp tác này, cơ quan thuế hai nước đã nâng cao đáng kể năng lực xây dựng chính sách cũng như quản lý thuế, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho rằng, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả; phát triển và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền vững, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển giữa ngành thuế hai nước, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả hợp tác đã đạt được.

Trên cơ sở nhu cầu của Bộ Tài chính Lào nói chung cũng như của Vụ Thuế Lào nói riêng, Tổng cục Thuế Việt Nam sẽ tiếp tục và luôn sẵn sàng hỗ trợ Bộ Tài chính, Vụ Thuế Lào về các nội dung hợp tác đang triển khai, đồng thời hai bên sẽ tích cực xem xét, xác định các hoạt động hỗ trợ ưu tiên trong từng năm để cùng nhau triển khai một cách hiệu quả nhất. Qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ giữa 2 nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tiếp đó, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế đã giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, Chiến lược cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế đến năm 2030, hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế và công tác phát triển nguồn nhân lực. Đoàn công tác Lào cũng trao đổi, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, phân cấp và công tác quản lý cán bộ.

Qua các nội dung trao đổi giữa hai bên, cơ quan Thuế Việt Nam cũng hiểu được rõ hơn về tình hình thực tế công tác quản lý thuế của cơ quan Thuế Lào cũng như nhu cầu trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên.

Thùy Linh