Bộ Tài chính triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

17:03 | 21/07/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị bố trí 50% làm việc trực tuyến; thủ trưởng các đơn vị hạn chế tổ chức các đoàn đi công tác; cán bộ công chức hạn chế tối đa việc di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại.

Hải quan Hà Tĩnh chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid
Hà Nội áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả người đến từ TP HCM
Hải quan Hà Nội tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình dịch Covid – 19
Bộ Tài chính triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Bộ Tài chính triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Tuệ Anh

Trước tình tình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong những ngày gần đây khi xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, trong đó một số ca chưa xác định được nguồn lây, để chủ động kiểm soát nguy cơ cao lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nội dung Công điện số 15/CĐ-CTUBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7939/BTC-KHTC về việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại trụ sở Bộ Tài chính.

Theo đó, kể từ ngày 20/7/2021, Lãnh đạo Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời và phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCC) thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19; Bộ Y tế; chính quyền các địa phương và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ khối lượng công việc của đơn vị, thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công.

Tăng cường sử dụng ứng dụng CNTT, hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp, chỉ tổ chức họp khi đảm bảo khoảng cách, tăng cường các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, các thủ tục hành chính; đảm bảo không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, như: thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với CBCC, khách đến giao dịch, liên hệ công tác khi vào trụ sở làm việc; CBCC khi đến làm việc tại trụ sở cơ quan phải đảm bảo tuân thủ và chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan, thực hiện nghiêm ngặt thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Yêu cầu tất cả CBCC và khách đến liên hệ công tác khai báo y tế điện tử, thực hiện check-in điểm kiểm dịch bằng mã QR-code theo hướng dẫn tại Quyết định 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế và công văn số 2180/UBND-KGVX của UBND TP Hà Nội.

Thủ trưởng các đơn vị hạn chế tổ chức các đoàn đi công tác. Trong trường hợp phải đi công tác, thủ trưởng đơn vị yêu cầu CBCC thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; chủ động kịp thời nắm bắt thông tin các CBCC trong quá trình đi công tác.

Quán triệt CBCC hạn chế tối đa việc di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Trường hợp CBCC từ các tỉnh, thành phố khác di chuyển về Hà Nội thực hiện khai báo y tế ngay khi di chuyển vào địa bàn thành phố; lập tức thông tin và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với chính quyền cơ sở.

Các đơn vị tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính cũng được yêu cầu tạm dừng làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan Bộ đối với các đơn vị đối tác. Trường hợp các cán bộ, nhân viên cần đến xử lý công việc đột xuất, quan trọng, cấp bách, đề nghị đơn vị cử cán bộ đón trực tiếp.

Cùng với đó, Bộ Tài chính vừa ra Thông báo số 561/TB-VP khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, từ ngày 20/7/2021, bộ phận Một cửa Bộ Tài chính sẽ tăng cường tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; hạn chế tối đa tiếp nhận và trả kết quả TTHC trực tiếp tại trụ sở cơ quan.

Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện TTHC có nhu cầu đến làm việc tại bộ phận Một cửa Bộ Tài chính có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính (link: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/dvc_btc) đối với các TTHC đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cũng có thể gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích (qua bưu điện), ghi địa chỉ nơi nhận bên ngoài bì thư như sau: Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính. Các hồ sơ có phiếu hẹn trả kết quả từ ngày 20/7/2021 sẽ được gửi đến các tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Các đơn vị thuộc Bộ được giao giải quyết TTHC sẽ phải thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện tối đa giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các hồ sơ được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Hoài Anh