Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu xếp hạng chuyển đổi số DTI 2021

15:27 | 09/08/2022

(HQ Online) - Theo báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, tỉnh năm 2021 (DTI 2021) vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) công bố, Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu về mức độ chuyển đổi số khối các bộ, ngành cung cấp dịch vụ công... Đây là năm thứ hai liên tiếp Bộ Tài chính dẫn đầu về chuyển đổi số.

Cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại vào năm 2025
Bộ Tài chính nỗ lực dẫn đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính
Bộ Tài chính tiếp tục có những đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính
Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022: Chính phủ và DN “Hợp lực chuyển đổi số”
Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu xếp hạng chuyển đổi số DTI 2021
Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp Bộ Tài chính dẫn đầu về chuyển đổi số.

Ứng dụng CNTT của Tổng cục Hải quan đã có bước tiến nhảy vọt

Theo Báo cáo của Bộ TT-TT, giá trị trung bình DTI 2021 của các bộ cung cấp dịch vụ công là 0,4595, tăng 15,4% so với năm 2020. Trong đó, Bộ Tài chính duy trì vị trí đứng đầu với giá trị 0,6321, tăng so với năm 2020 (0,4944); vị trí thứ hai thuộc về Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và vị trí thứ ba thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Bộ Tài chính dẫn đầu về chuyển đổi số. Kết quả này cũng cho thấy những nỗ lực và quyết tâm của Bộ Tài chính trong việc phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Về xếp hạng các chỉ số chính, Bộ Tài chính đứng thứ nhất về hạ tầng số và hoạt động chuyển đổi số. Cụ thể, về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), theo báo cáo, năm 2021, Bộ Tài chính đã triển khai 452 DVCTT mức độ 4, đạt 100%. Về hiệu quả sử dụng, theo thống kê, số lượng tài khoản của người dân sử dụng DVCTT của Bộ Tài chính đạt gần 533 nghìn, trong khi của DN là 1,17 triệu.

Tỷ lệ tài khoản của người dân, DN có sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 trong năm 2021 đạt 85,5%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng hồ sơ thủ tục hành chính năm 2021 là 90,84%. Đặc biệt, mức độ hài lòng của người dân, DN khi sử dụng DVCTT của Bộ Tài chính đạt 99,6%.

Về chuyển đổi số trong lĩnh vực Hải quan, năm 2021, trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng CNTT của Chính phủ, việc ứng dụng CNTT của Tổng cục Hải quan đã có bước tiến nhảy vọt. Những kết quả ứng dụng CNTT trong thời gian qua là động lực để Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số.

99,6% người dân và DN hài lòng khi sử dụng DVCTT

Về chuyển đổi số trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, 100% các đơn vị giao dịch đã tham gia (trừ khối an ninh quốc phòng), chiếm trên 99,5% hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Hàng năm, trên 20 triệu chứng từ chi điện tử đi qua hệ thống DVCTT.

Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành xây dựng và triển khai ứng dụng trên điện thoại di động cho đơn vị giao dịch có thể tra cứu tham vấn số dư tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, đạt 60% số đơn vị đã sử dụng.

Trong lĩnh vực thuế, theo quy định, từ 21/11/2021, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn I tại 6 tỉnh, TP (Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ).

Để triển khai thực hiện, Tổng cục Thuế đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hóa đơn điện tử trên nền tảng công nghệ 4.0, hệ thống dữ liệu lớn (Big data) cho phép tiếp nhận, xử lý số lượng rất lớn giao dịch hóa đơn và đảm bảo tính an toàn bảo mật. Kết quả, đến hết năm 2021, tổng số hồ sơ đăng ký của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế là 413,891. Cơ quan thuế cũng đã nhận 5.634.311 hóa đơn đề nghị cấp mã và đã hoàn thành xử lý 100%.

Tính đến 30/6/2022, có hơn 74 nghìn lượt tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng; hơn 61 nghìn tài khoản đăng ký giao dịch điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Báo cáo đánh giá, Bộ Tài chính có nhiều hoạt động chuyển đổi số nổi bật trong năm 2021. Cụ thể, 100% DVCTT mức độ 4; 100% thủ tục hải quan cơ bản được tự động hóa; 100% cục hải quan, chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử; 99,65% DN tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử; 90,84% tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính; 99,6% người dân và DN hài lòng khi sử dụng DVCTT; hơn 20 triệu chứng từ chi điện tử qua hệ thống DVCTT.

Hoài Anh