Bộ Tài chính phản hồi việc cầu thủ đội tuyển nữ U14, U16 Việt Nam đóng thuế

13:49 | 06/05/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa phản hồi về việc nộp và hoàn thuế thu nhập cá nhân của các cầu thủ đội tuyển nữ U14 và U16 Việt Nam.

Bộ Tài chính phản hồi về điều chỉnh mức trần giá vé máy bay
Bộ Tài chính phản hồi về kiến nghị miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp du lịch TPHCM
Ảnh: Internet.
Bộ Tài chính vừa phản hồi về việc nộp và hoàn thuế thu nhập cá nhân của các cầu thủ đội tuyển nữ U14 và U16 Việt Nam. Ảnh: Internet.

Thời gian qua, trên một số phương tiện truyền thông có phản ánh việc cầu thủ đội tuyển nữ U14, 16 Việt Nam bất ngờ phải đóng thuế thu nhập cá nhân mặc dù mức thu nhập của vận động viên chưa đến mức phải đóng thuế thu nhập cá nhân nhưng vẫn phải đóng và không được hoàn loại chỉ vì các vận động viên còn quá nhỏ.

Phản hồi chính thức về vấn đề này, Bộ Tài chính đã dẫn những quy định cụ thể liên quan đến việc khai và nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, căn cứ quy định hiện hành, tất cả các cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân thì phải đăng ký mã số thuế cá nhân và khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ thuế khi trả thu nhập theo Biểu thuế lũy tiến từng phần sau khi đã tính trừ các khoản giảm trừ theo quy định.

Cùng với đó, trong trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ thuế tạm khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Cũng theo Bộ Tài chính, kết thúc năm tính thuế, cá nhân người nộp thuế sẽ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của năm tính thuế.

Với trường hợp cá nhân người nộp thuế có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã được khấu trừ trong năm tính thuế, cá nhân sẽ phải nộp thêm số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp cá nhân người nộp thuế có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã được khấu trừ trong năm tính thuế, cá nhân người nộp thuế sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu đã có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Theo đó, trường hợp trong kỳ tính thuế cá nhân chưa nộp tờ khai quyết toán thuế để đề nghị hoàn thuế thì cá nhân người nộp thuế có thể nộp tờ khai quyết toán thuế để đề nghị hoàn thuế bất kỳ thời điểm nào mà không bị xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Thùy Linh