Bộ Tài chính đề nghị đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022

17:05 | 07/10/2022

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022.

Đẩy mạnh phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Infographics: Tình hình phân bổ vốn và giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2022
7 Bộ và 8 địa phương giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đạt trên 25%
Bộ Tài chính đề nghị đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022
8 tháng đầu năm 2022, giải ngân (theo hình thức ghi thu ghi chi) kế hoạch đầu tư công vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài mới đạt 15,48% kế hoạch. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ giải ngân (theo hình thức ghi thu ghi chi) kế hoạch đầu tư công vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng đầu năm 2022 đang ở mức rất thấp, trung bình cả nước mới chỉ đạt 15,48% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, tỷ lệ giải ngân bình quân chung của các địa phương là 11,5% kế hoạch vốn, tỷ lệ giải ngân của các bộ ngành là 22,94% kế hoạch vốn.

Đáng chú ý, có đến 6 bộ, 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng 0% kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính nhận được văn bản đề xuất trả kế hoạch vốn năm 2022 của 17 bộ, địa phương với tổng trị giá là 6.827 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc chậm giải ngân nguồn vốn nước ngoài làm ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, là trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành và các địa phương.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, trong đó phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trong nước và vốn ngoài nước) năm 2022 đạt 95-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trên tinh thần ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2022 theo Nghị quyết 124/NQ-CP nói trên, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo các chủ dự án, Ban quản lý dự án thuộc và trực thuộc khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án; giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc đấu thầu hợp đồng, xin ý kiến “không phản đối” của nhà tài trợ, đặc biệt là các tranh chấp hợp đồng (nếu có) để có khối lượng hoàn thành, gửi Kho bạc Nhà nước để được xác nhận kiểm soát chi, đủ điều kiện thanh toán, phối hợp với Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) trong việc giải ngân.

Đồng thời, chủ động báo cáo cơ quan chủ quản và bộ, ngành liên quan về các vướng mắc phát sinh trong từng khâu thực hiện dự án để có biện pháp xử lý kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc sớm có rà soát về việc phân bổ, tiến độ giải ngân của từng dự án, trên cơ sở đó thực hiện điều chuyển kế hoạch sang các dự án khác trong nội bộ có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế giải ngân, trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022 được giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn, sớm có văn bản đề xuất điều chỉnh gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị tổng hợp và gửi lại Bộ Tài chính trước ngày 10/10/2022 báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các dự án thuộc phạm vi quản lý 9 tháng đầu năm 2022 và ước cả năm bao gồm kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 (chi tiết đến từng dự án).

Trong đó, nêu rõ các khó khăn vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng trong công tác giải ngân vốn vay nước ngoài từ đầu năm đến nay, trong đó đặc biệt là các nguyên nhân khách quan chủ quan và đề xuất biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022.

Hoài Anh