Bộ Tài chính đề nghị 6 tỉnh, thành phối hợp triển khai hoá đơn điện tử

14:18 | 22/09/2021

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND 6 tỉnh, TP (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh và Bình Định) về việc phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Tạo nền tảng vững chắc để “phủ sóng" hoá đơn điện tử
Trường hợp nào phải sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế?
Tổng cục Thuế khuyến nghị với các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử
Ảnh: Thùy Linh.
Bộ Tài chính đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND quan tâm, phối hợp chỉ đạo một số công việc trọng tâm tại địa phương khi triển khai HĐĐT theo quy định. Ảnh: Thùy Linh.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch UBND 6 tỉnh quan tâm, phối hợp chỉ đạo một số công việc trọng tâm tại địa phương khi triển khai HĐĐT theo quy định.

Cụ thể, chỉ đạo Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh, thành phố thành lập ban chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT tại địa phương do lãnh đạo tỉnh, TP làm trưởng ban và thành viên là đại diện lãnh đạo của Cục Thuế và các sở, ban, ngành có liên quan (ban chỉ đạo). Ban chỉ đạo có tổ giúp việc do Cục trưởng Cục Thuế làm tổ trưởng và thành viên là đại diện lãnh đạo, công chức các chi cục, phòng trong cục Thuế, đại diện các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trên địa bàn.

Đồng thời, chủ động phối hợp với sở Thông tin và truyền thông, các báo đài tuyên truyền kịp thời những lợi ích và nội dung mới của HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Các cục Thuế cũng phải rà soát, phân loại thông báo đến từng thành viên ban chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh về kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT; thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT trên địa bàn về việc triển khai để các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ HĐĐT cho khách hàng theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Song song với đó là tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế các quy định về HĐĐT; công bố đường dây nóng tại cục Thuế và chi cục Thuế; nắm bắt các vướng mắc để xử lý ngay. Công văn cũng nhấn mạnh, đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo UBND, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để tháo gỡ kịp thời.

Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở Thông tin và truyền thông, các đài, báo địa phương đẩy mạnh tuyên truyền; chỉ đạo sở kế hoạch và đầu tư thông báo, tuyên truyền các thành lập ban chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT mới khi cấp đăng ký kinh doanh biết quyền, nghĩa vụ trong việc sử dụng HĐĐT; cơ quan công an nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn có nhu cầu sử dụng thông tin HĐĐT chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng thực hiện việc kết nối, tra cứu thông tin phục vụ công tác quản lý ngay sau khi triển khai HĐĐT tại địa phương.

Công văn của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, việc triển khai áp dụng HĐĐT là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính thời gian tới theo chỉ đạo của Chính phủ tại nghị quyết số 01/NQ-CP. Thực hiện thành công áp dụng HĐĐT sẽ tạo tiền đề tốt để ngành Thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung hoàn thành nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nước ta.

Thùy Linh