Bộ Tài chính đã thực hiện miễn, giảm 22,6 nghìn tỷ đồng nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

15:38 | 07/06/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo mới nhất về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Nhiều chính sách tài chính đã được ban hành suốt thời gian qua để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.  	Ảnh: S.T
Nhiều chính sách tài chính đã được ban hành suốt thời gian qua để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Internet.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Bộ đã hoàn thành cơ bản việc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về miễn, giảm, gia hạn thu ngân sách; các chính sách tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội; đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, về các chính sách thu, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số Nghị định về việc miễn, giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập,... Còn đối với chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2022, do cần phải đánh giá cụ thể kết quả triển khai trong 2 năm 2020 và 2021, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ để quyết định phương án phù hợp nhất.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, qua đánh giá sơ bộ, 5 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện miễn, giảm khoảng 22,6 nghìn tỷ đồng/64 nghìn tỷ đồng dự kiến khi xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội (tương đương trên 35%).

Cụ thể, về giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, ước đã thực hiện được khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng.

Về giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự, xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ, ước đã thực hiện được khoảng 6 nghìn tỷ đồng.

Về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của UBTVQH, ước thực hiện đươc khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng.

Về giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ước thực hiện được khoảng 0,6 nghìn tỷ đồng.

Đối với giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ước thực hiện được khoảng 0,4 nghìn tỷ đồng.

Về ưu đãi thuế linh kiện ô tô, ưu đãi thuế vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ ước giảm được khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng.

Thùy Linh