Bộ Tài chính công bố chỉ số cải cách hành chính các đơn vị thuộc Bộ năm 2020

16:03 | 06/12/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan dẫn đầu khối tổng cục về chỉ số kết quả cải cách hành chính năm 2020. Thông tin này vừa được công bố tại Quyết định số 2244/QĐ-BTC công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Nhiều kết quả tích cực trong cải cách hành chính của Bộ Tài chính
20 cục hải quan tỉnh, thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2020
Bộ Tài chính cải cách hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An
Tổng cục Hải quan dẫn đầu khối tổng cục về chỉ số kết quả cải cách hành chính năm 2020. Ảnh: HN

Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cho thấy, đối với khối tổng cục, Tổng cục Hải quan dẫn đầu với điểm thẩm định là 92,85 (thang điểm tối đa là 100). Tiếp theo là Kho bạc Nhà nước; Tổng cục Thuế; Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đối với khối cục, Cục Quản lý giá dẫn đầu với điểm thẩm định là 75,38 (thang điểm tối đa là 80). Các đơn vị đứng vị trí tiếp theo lần lượt là: Cục Kế hoạch – Tài chính và Cục Tài chính doanh nghiệp; Cục Quản lý công sản và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Tin học - Thống kê tài chính và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Tin học và Thống kê tài chính; Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại.

Trong đó, Cục Quản lý công sản và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán cùng được 74,5 điểm, xếp thứ 3; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục Tin học và Thống kê tài chính cùng được 74 điểm, xếp thứ 4.

Đối với khối vụ, Vụ Ngân sách nhà nước dẫn đầu xếp hạng với điểm thẩm định là 66,64 (thang điểm tối đa là 70). Xếp vị trí tiếp theo lần lượt là: Vụ Pháp chế và Vụ Tổ chức cán bộ (cùng được 65 điểm, xếp thứ 2); Vụ Chính sách thuế và Vụ Hành chính sự nghiệp (cùng được 64,62 điểm, xếp thứ 3); Vụ Tài chính ngân hàng; Vụ I; Vụ Hợp tác quốc tế; Thanh tra Bộ; Vụ Đầu tư.

Bộ Tài chính yêu cầu, căn cứ Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020, các đơn vị tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của đơn vị nói riêng và của Bộ Tài chính nói chung trong các năm tiếp theo.

Hoài Anh