Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

16:27 | 15/12/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 13234/BTC-VP gửi Vụ Tài chính ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Việt Nam về việc triển khai Công điện số 1163/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu
Ứng xử thông minh để giảm bớt thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
Sửa đổi quy định về đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
Quy định đối với nhà đầu tư trong phát hành trái phiếu riêng lẻ này càng chặt chẽ.	 Ảnh: ST
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán tham mưu chính sách nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phát hành, chào bán TPDN ra công chúng. Ảnh: ST

Tại công văn, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giao Vụ Tài chính ngân hàng phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ phù hợp với tình hình thực tiễn, chống tiêu cực, lợi dụng trục lợi chính sách, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững. Đồng thời, báo cáo Bộ trưởng để trình Chính phủ trước ngày 20/12/2022.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiên cứu, tham mưu các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Vụ Tài chính ngân hàng tham mưu, dự thảo công văn gửi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng có phát hành TPDN thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trái phiếu.

Đối với các tổ chức tín dụng thời gian qua có hoạt động môi giới, tư vấn phát hành, hỗ trợ, cam kết mua lại trái phiếu và định hướng người đến gửi tiền chuyển sang mua TPDN cần có biện pháp cương quyết chấn chỉnh và có trách nhiệm với nhà đầu tư, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Tài chính ngân hàng tiếp tục chủ trì, phối hợp chủ động thông tin tuyên truyền về tình hình thị trường TPDN, phổ biến chính sách mới và cảnh báo về những rủi ro trên thị trường; tiếp tục nghiên cứu các chính sách yêu cầu tổ chức phát hành định kỳ công bố, công khai minh bạch việc huy động và sử dụng tiền phát hành TPDN, tăng cường khả năng giám sát nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư.

Tại công văn, Bộ trưởng giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục làm việc với các DN phát hành trái phiếu lớn, DN có khối lượng trái phiếu sắp đáo hạn lớn, đề nghị có kế hoạch, giải pháp cụ thể chủ động thanh toán cho nhà đầu tư; yêu cầu các tổ chức phát hành nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu. Trường hợp có khó khăn, các DN cần chủ động đàm phán với nhà đầu tư qua các hình thức như gia hạn, điều chỉnh lãi suất, hoán đổi tài sản, hạ giá sản phẩm...

Đồng thời, yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh, môi giới, phân phối, bảo lãnh, tư vấn phát hành TPDN thời gian qua có nguy cơ ảnh hưởng tới chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty và tính ổn định của thị trường TPDN, đặc biệt là các công ty có hình thức cam kết như bảo lãnh, mua lại trái phiếu... để giải quyết quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tham mưu chính sách nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phát hành, chào bán TPDN ra công chúng; chỉ đạo Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội khẩn trương hoàn thiện, vận hành hệ thống giao dịch tập trung TPDN phát hành riêng lẻ đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Hoài Anh