Bổ sung các quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh xổ số

17:42 | 05/08/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính khẳng định cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm, quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố... để phù hợp với sự phát triển của thị trường xổ số.

Các hành vi vi phạm về phân phối vé xổ số sẽ bị xử lý nghiêm
Bộ Tài chính: Sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ TT&TT xử lý vi phạm quy định về kinh doanh xổ số
Bổ sung các quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh xổ số
Do xuất hiện các hành vi vi phạm mới dẫn đến cần thiết phải sửa đổi quy định về kinh doanh xổ số.
Ảnh: ST

Phải sửa quy định do xuất hiện các hành vi vi phạm mới

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1/3/2007 về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến hoàn thiện.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành 3 nghị định về hoạt động kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính đã ban hành 7 thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, theo đó khung pháp lý đối với hoạt động kinh doanh xổ số đã được ban hành đầy đủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra.

Qua quá trình hoạt động từ năm 1962 cho đến nay, thị trường xổ số hiện có 63 công ty xổ số kiến thiết (XSKT) tại 63 tỉnh, thành phố do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu và 1 công ty xổ số điện toán Việt Nam do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu.

Theo Bộ Tài chính, thị trường kinh doanh xổ số ngày càng phát triển về quy mô, trên thị trường xuất hiện các hành vi vi phạm mới, do đó cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm, quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố... để phù hợp với sự phát triển của thị trường trong giai đoạn hiện nay.

Về thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định không phát sinh các thủ tục hành chính mới mà chuyển các quy định về điều kiện tổ chức kinh doanh, điều kiện, tiêu chuẩn hệ thống xổ số điện toán, điều kiện làm đại lý xổ số, điều kiện, tiêu chuẩn thiết bị quay số mở thưởng... đang được quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính lên Nghị định để đảm bảo phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về nội dung dự thảo, Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Nghị định kế thừa những nội dung còn phù hợp của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP gồm: quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc kinh doanh xổ số; quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số, gồm: sản phẩm xổ số, đối tượng tham gia dự thưởng xổ số, địa bàn kinh doanh, vé xổ số, phương thức phân phối vé xổ số, đại lý xổ số, bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số, tổ chức kết quả trúng thưởng, thực hiện trả thưởng, thời gian phát hành vé xổ số, điều kiện vé xổ số trúng thưởng, điều kiện người quay số mở thưởng, phòng chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh xổ số, điều kiện tổ chức kinh doanh xổ số điện toán, chấp thuận sản phẩm xổ số điện toán; quy định về quảng cáo, khuyến mại; quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Bổ sung quy định phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 30/2007/NĐ-CP và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo không ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, để tăng doanh thu, lợi nhuận, vẫn có trường hợp một số công ty thực hiện in và phát hành vé vượt quá hạn mức doanh số phát hành của Bộ Tài chính (mặc dù đã có quy định về hạn mức doanh số phát hành của từng công ty, địa bàn phát hành vé của từng khu vực), hoặc các tổ chức, cá nhân không phải là đại lý cấp 1 của các công ty XSKT khu vực miền Nam mang vé xổ số của các công ty khu vực miền Nam bán tại địa bàn của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Tình trạng này đã gây lộn xộn thị trường xổ số miền Trung và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, cần thiết phải bổ sung các hành vi này là hành vi bị nghiêm cấm để có căn cứ xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, Nghị định số 30/2007/NĐ-CP và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP về kinh doanh xổ số chưa có quy định về công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số căn cứ quy định của pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt để thực hiện. Trong khi đó, lĩnh vực trò chơi có thưởng thuộc nhóm có nguy cơ cao về các vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, do đó cần thiết phải có khung pháp lý để quản lý giám sát. Bên cạnh đó, kinh doanh xổ số thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các giải thưởng xổ số có giá trị rất lớn bằng tiền mặt, do đó nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ dễ bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền thông qua việc mua các vé xổ số trúng thưởng từ người trúng thưởng. Theo Điều 39 của Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực trò chơi có thưởng.

Về một số nội dung bổ sung, sửa đổi, thay thế liên quan đến các quy định về hành vi bị nghiêm cấm, Bộ Tài chính cho biết, trong bối cảnh thị trường xổ số phát triển nhanh, dự thảo Nghị định quy định các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 4 gồm: tổ chức kinh doanh xổ số trái phép dưới mọi hình thức và mọi loại phương tiện; sử dụng kết quả xổ số do các doanh nghiệp kinh doanh xổ số phát hành để tổ chức các chương trình dự thưởng; phát hành xổ số từ nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân ở trong nước; phát hành xổ số ra ngoài địa bàn phát hành vé xổ số của khu vực được phép theo quy định của pháp luật; phát hành số lượng vé xổ số vượt quá hạn mức số lượng vé được phép phát hành theo quy định; làm sai lệch kết quả trúng thưởng; làm giả vé số dưới mọi hình thức; sử dụng xổ số làm phương tiện để rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt; cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số…

Hoài Anh