Bộ Công Thương quản lý giá xăng dầu là hợp lý

08:11 | 31/01/2023

(HQ Online) - Hiện nay, việc quản lý giá xăng dầu rất quan trọng trong bối cảnh diễn biến giá xăng dầu dự báo có nhiều biến động bất thường trong thời gian tới. Chính vì vậy, việc thống nhất một đơn vị đầu mối để điều hành giá mặt hàng này là điều cấp thiết.

Nên để Bộ Công Thương là đầu mối duy nhất điều hành giá xăng dầu
Bộ Công Thương đề xuất chuyển toàn bộ việc điều hành giá xăng dầu sang Bộ Tài chính
Bộ Công Thương quản lý giá xăng dầu là hợp lý
Hiện nay, công tác quản lý, điều hành xăng dầu do Bộ Công Thương chủ trì.

Theo quy định hiện hành, Bộ Công thương chịu trách nhiệm trực tiếp về điều hành giá xăng dầu.

Trong vai trò cơ quan phối hợp với Bộ Công Thương điều hành giá cơ sở thời gian qua, Bộ Tài chính cho rằng, một số nhiệm vụ thuộc công tác điều hành giá xăng dầu như giám sát trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá; rà soát tính toán công bố các khoản định mức để tính giá cơ sở, đề nghị giao thống nhất về một đầu mối là Bộ Công Thương (cơ quan chủ trì điều hành giá, quản lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu) để tránh phát sinh những bất cập trong khâu tổ chức thực hiện.

Bởi lẽ, Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; đồng thời là cơ quan chủ trì điều hành giá xăng dầu trong khi một số nhiệm vụ thuộc công tác điều hành giá xăng dầu lại được phân công cho Bộ Tài chính như giám sát trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá; rà soát tính toán công bố các khoản định mức để tính giá cơ sở... dẫn đến phân tán trong khâu tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, theo quy định, Bộ Công Thương là cơ quan quản lý, cấp phép các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu; hướng dẫn thực hiện hoạt động kinh doanh, phân phối xăng dầu; hướng dẫn thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu; bảo đảm việc cung ứng xăng dầu được ổn định, đáp ứng nhu cầu xăng dầu trên địa bàn.

Với chức năng, thẩm quyền như vậy, Bộ Công Thương nắm được chi tiết các khâu tổ chức hoạt động, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị; các chi phí cần thiết phát sinh để duy trì, phát triển hệ thống phân phối; tình hình cung cầu, diễn biến giá xăng dầu nguyên liệu và thành phẩm.

Vì vậy, cơ quan chủ trì điều hành giá cơ sở xăng dầu có thể chủ động xác định chính xác và tính toán các yếu tố hình thành giá cơ sở và công bố điều hành; chủ động phương án điều hành trong những tình huống thiếu hụt, bất thường.

Việc giao thống nhất nhiệm vụ về giá về Bộ Công Thương sẽ giúp cơ quan chủ trì điều hành giá nắm bắt bản chất của các yếu tố hình thành giá cơ sở để điều hành giá xăng dầu phù hợp với thực tế phát sinh cũng như tăng cường công tác giám sát đối với chi phí thực hiện của các thương nhân.

Việc phân tán như hiện nay làm phát sinh thêm quy trình và gây khó khăn cho cơ quan điều hành giá vì giá cơ sở là tổng hòa của các yếu tố hình thành giá, không chỉ đơn giản là việc quyết định tăng hay giảm giá tại thời điểm điều hành giá.

Mặt khác, Quỹ Bình ổn giá là Quỹ tài chính không tổ chức quản lý tập trung mà được giao cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quản lý. Bộ Công Thương vừa là cơ quan cấp phép, thu hồi giấy phép, vừa là cơ quan điều hành trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá nên việc giao Bộ Công Thương thực hiện giám sát tính tuân thủ của các doanh nghiệp này đối với trích lập, sử dụng và quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là phù hợp.

Riêng đối với việc điều chỉnh các khoản chi phí định mức trong giá cơ sở, trong năm 2022, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam đã được rà soát điều chỉnh 2 lần theo đúng tổng hợp rà soát báo cáo chi phí thực tế phát sinh tại thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Bộ Tài chính khẳng định, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam đã được Bộ Tài chính rà soát theo đúng thực tế phát sinh và thông báo thực hiện đúng kỳ điều chỉnh. Tuy nhiên, hiện các khoản chi phí này có biến động và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy Bộ Tài chính đã có công văn số 10859/BTC-QLG ngày 21/10/2022 gửi Bộ Công Thương về việc đề nghị phối hợp cung cấp thêm các thông tin số liệu cụ thể, và có đánh giá làm rõ mức độ biến động tăng bất thường của các khoản chi phí trên sau khi đã được Bộ Tài chính điều chỉnh theo định kỳ để có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Mặt khác, Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 10856/BTC-QLG ngày 21/10/2022 đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo gấp về việc chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước, chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu.

Trên cơ sở đánh giá của Bộ Công Thương, báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, số liệu khảo sát kiểm chứng thực tế; Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công Thương rà soát đánh giá để xem xét điều chỉnh các khoản chi phí trong trường hợp có biến động bất thường theo quy định.

Thùy Linh