Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

19:26 | 26/07/2021

(HQ Online) - Quốc hội bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước
Bí thư An Giang Võ Thị Ánh Xuân được đề cử để bầu Phó Chủ tịch nước
Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, chiều nay 26/7/2021, với 483/483 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XI và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Bà Võ Thị Ánh Xuân có trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học, ngành Sư phạm hoá học; Thạc sỹ Quản lý công. Bà là giáo viên trưởng THPT ở An Giang, sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Sau 9 năm làm Phó Chủ tịch sau đó là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, bà Xuân lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị điều động, phân công bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Tháng 9/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, bà tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra hồi cuối tháng 1/2021, bà Võ Thị Ánh Xuân tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thay bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Uyển Như