7 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước bằng 77,5% dự toán

10:20 | 09/08/2022

(HQ Online) - Trong 7 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt gần 1.093,5 nghìn tỷ đồng và chi ngân sách đạt 842,7 nghìn tỷ đồng. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.

TPHCM: Thu ngân sách nhà nước 7 tháng tăng 20%
Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 71,54% dự toán
Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 806,4 nghìn tỷ đồn
7 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước bằng 77,5% dự toán
7 tháng đầu năm, thu ngân sách ước đạt gần 1.093,5 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách ước đạt gần 1.093,5 nghìn tỷ đồng

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổng thu NSNN thực hiện tháng 7 ước đạt 143,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước đạt 116,1 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 19,6 nghìn tỷ đồng so với tháng trước; thu từ dầu thô ước đạt 7 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng so tháng trước; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 20,6 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 6,9 nghìn tỷ đồng so tháng trước.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, thu NSNN ước đạt gần 1.093,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021 (ngân sách trung ương ước đạt 77,3% dự toán và ngân sách địa phương ước đạt 77,7% dự toán).

Trong đó, thu nội địa ước đạt 870,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74% dự toán, tăng 15% so cùng kỳ năm 2021 và thu từ dầu thô ước đạt 43 nghìn tỷ đồng, bằng 152,5% dự toán, tăng 91,6% so cùng kỳ năm 2021.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt gần 179,8 nghìn tỷ đồng, bằng 90,3% dự toán, tăng 23,6% so cùng kỳ năm 2021 trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 261,2 nghìn tỷ đồng, bằng 74,2% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 81,4 nghìn tỷ đồng, bằng 53,2% dự toán.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 131,3 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 7 tháng đạt 842,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán, tăng 3,7% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 186,8 nghìn tỷ đồng, bằng 34,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 35,5% dự toán Quốc hội quyết định. Cùng với đó, chi trả nợ lãi ước đạt 59,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,4% dự toán và chi thường xuyên ước đạt gần 594,8 nghìn tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 27/7/2022, đã thực hiện phát hành 78,42 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân 14,29 năm, lãi suất bình quân 2,47%/năm.

Chi 2,42 nghìn tỷ đồng bổ sung cho kinh phí phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân

Theo Bộ Tài chính, quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, với nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2022, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu NSNN, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong quá trình phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

Đến hết tháng 7, có 10/12 khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 58%), trong đó các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh (chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 70,3% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ.

Có 3 khoản thu đạt trên 90% dự toán là thuế thu nhập cá nhân (đạt 90,1%), các khoản thu về nhà, đất (đạt 95,1%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 93,4%).

Còn 2 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 54%) do thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 54,4%) do số thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế phát sinh đạt thấp.

Trong 7 tháng, các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

Theo đó, ngân sách trung ương đã chi 2,42 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng, trong đó chủ yếu để bổ sung cho các địa phương (2,19 nghìn tỷ đồng) kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp khoảng 27,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Tính đến hết tháng 7/2022, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm, gia hạn để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ước khoảng 89,2 nghìn tỷ đồng, trong đó: số tiền thuế gia hạn khoảng 43 nghìn tỷ đồng; số tiền miễn, giảm thuế, phí, lệ phí khoảng 46,2 nghìn tỷ đồng.

Thu từ khu vực DNNN đạt 66,8% dự toán, tăng 6,4%; thu từ khu vực DN FDI đạt 65,9% dự toán, tăng 0,2%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 75,9% dự toán, tăng 15,3%.

Hoài Anh