6 tháng, ngành Thuế đã thu ngân sách đạt 66% dự toán

10:30 | 29/06/2022

(HQ Online) - 6 tháng đầu năm, ngành Thuế đã thu ngân sách nhà nước đạt hơn 775 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2021.

Ảnh: TCT.
Ngành Thuế đã thu ngân sách nhà nước đạt hơn 775 nghìn tỷ đồng. Ảnh: TCT.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 do ngành Thuế quản lý ước đạt 775.262 tỷ đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 34.116 tỷ đồng (bằng 121% so với dự toán); thu nội địa ước đạt 741.145 tỷ đồng (bằng 64,6% so với dự toán pháp lệnh).

Lũy kế 6 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước trung ương do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 64,6% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 67% dự toán.

Theo Tổng cục Thuế, đến hết tháng 6 có 47/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt trên 58%; 13/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt từ 50% - 58%; và chỉ còn 3 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán thấp dưới 50%.

Cùng với đó, hết nửa đầu năm cũng có tới 16/19 khoản thu sắc thuế đạt khá (trên 55%). Trong đó: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 56,8%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 56,6%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 67,6%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 77,4%; thu lệ phí trước bạ ước đạt 68,5%; thu tiền cho thuê đất ước đạt 82%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 79,7%; thu từ xổ số ước đạt 55,6%; thu khác ngân sách đạt 70,3%.

Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt khá trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022 đang dần hồi phục, cơ quan thuế thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh.

Ngay từ những ngày đầu năm 2022, Tổng cục Thuế đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; giao chỉ tiêu và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế; kế hoạch quản lý, thu hồi nợ thuế; tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, tăng cường tuyên truyền, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

Cùng với đó, cơ quan Thuế các cấp triển khai thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là các chính sách thuế mới, chính sách, cơ chế thuế, phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid 19; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thanh tra, kiểm tra chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường thu hồi nợ đọng, đồng thời chú trọng công tác hỗ trợ người nộp thuế để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Thùy Linh