59% hộ kinh doanh tại Hà Nội nộp thuế bằng hình thức uỷ nhiệm thu

10:30 | 20/08/2020

(HQ Online) - Cục Thuế Hà Nội đặt mục tiêu 100% hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện nộp thuế qua đơn vị được ủy nhiệm thu thuế.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Cao Bằng cần thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách
Hà Nội: Xử phạt thêm cơ sở kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu tại phố cổ
Cục Thuế Hà Nội: Chỉ thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế khi có dấu hiệu rủi ro về thuế
Hà Nội: Thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp chây ì nợ thuế
3437 ho kinh doanh vao luat doanh n 4537 6077 1584947674 460x0
Kết quả thu thuế của hộ kinh doanh qua hình thức ủy nhiệm thu thuế còn khiêm tốn. Ảnh Internet.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với Bưu điện Thành phố Hà Nội (VNPost) triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thuế Hà Nội, đến nay, đã có 59% số hộ kinh doanh tại 6 chi cục thuế đang triển khai thí điểm đã nộp thuế qua đơn vị ủy nhiệm thu thuế.

Tuy công tác uỷ nhiệm thu thuế tại đơn vị này đang được đẩy mạnh nhưng qua thực tế triển khai đã chỉ ra nhiều hạn chế. Theo tổng hợp từ các đơn vị, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan trong công tác ủy nhiệm thu thuế như: sự phối hợp giữa cán bộ thuế và cán bộ ủy nhiệm thu thuế có nơi chưa được tốt; công tác trao đổi dữ liệu điện tử giữa cơ quan thuế và đơn vị ủy nhiệm thu thuế có lúc chưa kịp thời; trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thuế của cán bộ ủy nhiệm thu thuế chưa đáp ứng được yêu cầu nên việc tuyên truyền, giải thích chính sách chế độ cho hộ kinh doanh khi có vướng mắc còn hạn chế; việc thu nộp về cơ bản vẫn thủ công – chưa đạt được mục tiêu hiện đại hóa…

Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đánh giá, kết quả thu thuế của hộ kinh doanh qua hình thức ủy nhiệm thu thuế còn khiêm tốn so với số thuế phát sinh từ khu vực này.

Chính vì vậy, thời gian tới, Cục Thuế sẽ chỉ đạo các phòng chức năng hỗ trợ các chi cục Thuế xây dựng kế hoạch phối hợp giữa chi cục thuế và VNPost, đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ đến các hộ kinh doanh.

Cục Thuế Hà Nội cũng sẽ mở thêm nhiều lớp tập huấn để cập nhật chính sách thuế cho các cán bộ ủy nhiệm thu thuế, phấn đấu 100% hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện nộp thuế qua đơn vị được ủy nhiệm thu thuế, tạo sự thuận lợi cho hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đúng theo quy định.

Thùy Linh