Xóa nợ tiền thuế cho Công ty CP thương mại Gia Lai

07:51 | 03/10/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có quyết định xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty CP thương mại Gia Lai do đã cổ phần hóa.

Xóa nợ tiền thuế cho Công ty CP du lịch Nghệ An
Xóa nợ tiền thuế nhập khẩu cho hai doanh nghiệp

Theo đó, xóa khoản tiền thuế NK còn nợ của Công ty CP thương mại Gia Lai, trước đây là Công ty thương mại Gia Lai có địa chỉ tại số 56 Lê Lợi, phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là khoản tiền thuế NK của DN nhà nước, thuộc tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/7/2007.

Theo Biên bản xác định giá trị DN tại thời điểm 30/9/2004; Quyết định 1504/QĐ-CT ngày 2/12/2004 của UBND tỉnh Gia Lai về việc chuyển Công ty thương mại Gia Lai thành công ty cổ phần; Quyết định số 1404/QĐ-CT ngày 22/11/2004 của UBND tỉnh Gia Lai về việc xác định giá trị DN để cổ phần hóa Công ty thương mại Gia Lai… Trong đó, khoản tiền nợ thuế NK của DN nhà nước khi cổ phần hóa không được đưa vào xác định trị giá DN để phần hóa, không được giảm vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

Do đó, Tổng cục Hải quan quyết định xóa nợ tiền thuế NK của Công ty CP thương mại Gia Lai phát sinh tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trên 67,7 triệu đồng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên hồ sơ và chỉ đạo xóa khoản tiền tiền NK này trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

Nụ Bùi