Vì sao Chi nhánh Công ty GE chưa được áp dụng chế độ ưu tiên về hải quan?

14:25 | 25/12/2019

(HQ Online) - Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng không có tư cách pháp nhân nên chưa đủ điều kiện để được công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực Hải quan.

vi sao chi nhanh cong ty ge chua duoc ap dung che do uu tien ve hai quan Công ty CRYSTAL MARTIN Việt Nam được công nhận ưu tiên về hải quan
vi sao chi nhanh cong ty ge chua duoc ap dung che do uu tien ve hai quan Công bố quyết định doanh nghiệp ưu tiên đối với Hóa chất Đức Giang
vi sao chi nhanh cong ty ge chua duoc ap dung che do uu tien ve hai quan May Việt Tiến được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên về hải quan
vi sao chi nhanh cong ty ge chua duoc ap dung che do uu tien ve hai quan Gia hạn doanh nghiệp ưu tiên về hải quan với Công ty Vicostone

Mới đây, Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị được công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực Hải quan.

Tuy nhiên, theo Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan)- đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình doanh nghiệp ưu tiên, Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

Căn cứ các quy định trên, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Do đó, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xem xét, áp dụng chế độ ưu tiên đối với Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng.

Theo Cục Kiểm tra sau thông quan, trường hợp Công ty TNHH GE Việt Nam có nhu cầu tham gia Chương trình doanh nghiệp ưu tiên thì Công ty có văn bản gửi Tổng cục Hải quan xem xét.

Thái Bình