Facebook Twitter youtube Tiktok

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • Nguyễn Thế Long
 • Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
 • 0904533094
 • thelong610@gmail.com

Câu hỏi tư vấn

(17-04-2020 08:17)
 • Chính sách xuất nhập cảnh
 • Về việc trả hàng nhập khẩu cho đối tác nước ngoài
 • DN em có nhập 1 lô hàng hóa chất và bảo quản ở điều kiện bình thường từ nước Pháp do sơ suất khi hàng về Kho thì date đã gần hết ( hạn sử dung chỉ 6 tháng) và hiện nay đã hết hạn sử dụng vì dịch covid 19 mà DN em chưa trả lại hàng cho bên kia dc vì DN bên Pháp chưa làm việc lại. Vậy trong trường hợp chờ DN bên kia làm việc lại DN em có được khai mã hàng hóa nhập khẩu hết hạn sử dụng được không để đảm bảo đúng quy định pháp luật trong thời gian chờ trả lại hàng. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời tư vấn

(29-04-2020 16:27)
 • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
 • Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

  Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015, quy định về hồ sơ, mẫu hàng xác định trước mã số thì: Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan 1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp; c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có). Cơ quan hải quan tiếp nhận và xử lý mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm quy định về Mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phân tích để phân loại như sau: Điều 10. Mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phân tích để phân loại 1. Lấy mẫu hàng hóa a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải lấy mẫu để phân tích theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015. Việc lấy mẫu thực hiện theo phiếu yêu cầu phân tích kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa (theo mẫu số 05/PYCPT/2015 Phụ lục ban hành kèm Thông tư này). Mẫu được lấy từ chính lô hàng cần phân tích và mang tính đại diện; phải đủ về số lượng, khối lượng để phục vụ cho việc trưng cầu giám định hoặc giải quyết khiếu nại. Khi lấy mẫu phải có đại diện của người khai hải quan. Mẫu phải được các bên ký xác nhận và niêm phong. Khi bàn giao mẫu phải có biên bản bàn giao và ký xác nhận của các bên. Trường hợp lấy mẫu nhưng vắng mặt người khai hải quan, cơ quan hải quan lấy mẫu với sự chứng kiến của cơ quan nhà nước tại khu vực cửa khẩu, đại diện doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi và phải có ký xác nhận của các bên chứng kiến. b) Số lượng mẫu: 02 mẫu. Trường hợp không thể lấy đủ số lượng mẫu thì lấy 01 mẫu và gửi kèm catalogue, hình ảnh của mẫu. Trường hợp người khai hải quan chỉ nhập khẩu 01 mẫu thì không thực hiện lấy mẫu… Như vậy đối chiếu với các quy định nêu trên về hồ sơ và mẫu hàng hóa để phân loại trước mã số và mẫu hàng hóa để phân loại hàng hóa trong thông quan thì việc hàng hóa là hóa chất đã hết hạn sử dụng không còn mang tính đại diện cho hàng hóa. Do đó theo quy định thì không dùng để làm mẫu để xác định trước mã số và không đủ điều kiện để nhập khẩu do hàng hóa đã bị thay đổi bản chất so với hàng hóa ban đầu.

Lọc theo danh mục

Gửi câu hỏi của bạn

Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường
Phiên bản di động