Facebook Twitter youtube Tiktok

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

Câu hỏi tư vấn

(03-12-2018 17:40)
 • Chính sách xuất khẩu
 • Thủ tục xuất khẩu bán thành phẩm thuốc
 • Kính chào báo Hải Quan online, Hiện tại công ty tôi đang có đối tác nước ngoài muốn đặt hàng sản xuất bán thành phẩm thuốc để xuất khẩu sang nước họ. Nhưng theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ chỉ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Dược, quy định một số giấy tờ phải nộp, xuất trình khi thông quan thuốc và nguyên liệu sản xuất thốc. Vậy nếu công ty chúng tôi muốn xuất khẩu bán thành phẩm thuốc thì công ty chúng tôi phải cần làm các thủ tục gì để có thể xuất khẩu được. Chân thành cảm ơn Quý Báo Hải Quan.

Trả lời tư vấn

(03-12-2018 17:41)
 • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
 • Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tư vấn như sau:

   1. Về thủ tục xuất khẩu bán thành phẩm thuốc: Đề nghị Quý công ty phải nêu rõ thành phần thuốc, nguyên liệu làm thuốc có trong bán thành phẩm thuốc để cơ quan Hải quan làm cơ sở căn cứ hướng dẫn cụ thể.

   2. Về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu:

   Căn cứ vào Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Vì vậy, đề nghị quý công ty nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định.

Lọc theo danh mục

Gửi câu hỏi của bạn

Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường
Phiên bản di động