Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • Truong
 • Binh Chanh, HCM
 • 0345654363
 • nguyenthetruong.ts@gmail.com

Câu hỏi tư vấn

(12-02-2020 15:53)
 • Thủ tục hải quan |
 • Thủ tục cho hàng xuất bị rớt tàu?
 • Kính gửi quý báo,
  Vui lòng tư ván giúp trường hợp sau:
  Công ty tôi có lô hàng xuất khẩu, đã thông quan và vô sổ tàu tại ICD,phía ICD cũng đã kéo hàng qua cảng Cát Lái để chờ xuất. Do ảnh hưởng của dịch Corona, lô hàng bị delay 3 tuần, và đổi sang tàu khác.
  Như vậy, bên Công ty tôi có phải làm thủ tục gì không?
  Xin cảm ơn

Trả lời tư vấn

(29-04-2020 16:29)
 • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
 • Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi, Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh trả lời như sau:

  Căn cứ theo quy định tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ tài chính có quy định: "Trường hợp chủ phương tiện vận tải xuất cảnh thay đổi tên phương tiện vận tải nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất thì trước khi xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải xuất cảnh phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 33/TĐPTVT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan trong đó nêu rõ hàng hóa thuộc các tờ khai hải quan xuất khẩu sẽ được thay đổi tên phương tiện vận tải xuất cảnh tương ứng. Trường hợp chủ phương tiện vận tải xuất cảnh thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất thì phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư này để vận chuyển hàng hóa đến cảng xếp hàng mới.

Gửi câu hỏi của bạn
Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường