Thông báo cung cấp báo giá dịch vụ thẩm định giá hàng hóa ấn chỉ nghiệp vụ Hải quan năm 2023

15:35 | 05/01/2023

(HQ Online) - Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan đang thực hiện triển khai gói thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hoá để làm cơ sở xác định giá gói thầu cung cấp ấn chỉ nghiệp vụ Hải quan năm 2023 cho Tổng cục Hải quan.

Cục Tài vụ - Quản trị mời cung cấp báo giá dịch vụ thẩm định giá cho hàng hoá theo số lượng, chủng loại như sau: (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi thư chào giá về Tổng cục Hải quan (Cục Tài vụ - Quản trị, tầng 12 trụ sở Tổng cục Hải quan, số 9 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 16/01/2023. Điện thoại liên hệ: 024.39440833 (máy lẻ: 9487).

Cục Tài vụ Quản trị