• - 14:38 | Thứ hai, 13/05/2019
  (HQ Online) - Hiện nay tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 96 container theo (danh sách đính kèm).    
 • - 13:32 | Thứ tư, 08/05/2019
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 44 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Đình Vũ và 46 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân cảng 189 Hải Phòng đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan. Các lô hàng do các Hãng tàu tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải (chi tiết theo danh sách đính kèm).    
 • - 13:31 | Thứ tư, 08/05/2019
  (HQ Online) - Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Cảng 128, Hải An và Nam Đình Vũ (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.    
 • - 14:26 | Thứ năm, 02/05/2019
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 17 lô hàng (55 container và 01 lô hàng rời) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ - Hải Phòng và 02 lô hàng (02 container) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ - Hải Phòng. Hàng hóa nhập khẩu đã quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu và hàng hóa nhập khẩu ngoài vận đơn, bản khai hàng hóa nhưng không có người đến nhận (chi tiết như danh sách đính kèm).
 • - 10:10 | Thứ tư, 10/04/2019
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại các cảng thuộc địa bàn (danh sách container đính kèm) hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014..    
 • - 11:01 | Thứ hai, 01/04/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 16 lô hàng (19 container và 02 lô hàng rời) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ - Hải Phòng; 14 lô hàng (16 container) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ - Hải Phỏng và 18 lô hàng rời tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng. Hàng hóa nhập khẩu đã quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu và hàng hóa nhập khẩu ngoài vận đơn, bản khai hàng hóa nhưng không có người đến nhận (chi tiết như danh sách đính kèm).    
 • - 11:01 | Thứ hai, 01/04/2019
  Hiện nay tại cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 452 container theo (danh sách đính kèm).
 • - 15:23 | Thứ tư, 27/03/2019
  Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo (danh sách đính kèm).       
 • - 14:29 | Thứ tư, 27/03/2019
  (HQ Online) - Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo (danh sách đính kèm).        
 • - 10:25 | Thứ hai, 25/03/2019
  Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS Hải An, Tân Cảng 128, Macs Shipping, Tân Tiên Phong, VietFracht, Northfreight, Tasa (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.    
 • - 10:24 | Thứ hai, 25/03/2019
  Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hải An, Tân Cảng 128 và Nam Đình Vũ (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.    
 • - 10:23 | Thứ hai, 25/03/2019
  Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS Hải An, Tân Cảng 128, Macs Shipping, Tân Tiên Phong, VietFracht, Northfreight, Tasa (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 13:48 | Thứ hai, 18/03/2019
  Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hải An, Tân Cảng 128 và Nam Đình Vũ (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.    
 • - 14:55 | Thứ hai, 04/03/2019
  (HQ Online) - Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo (danh sách đính kèm).    
 • - 13:30 | Thứ hai, 04/03/2019
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 42 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Lạch Huyện (Thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, chi tiết như (danh sách đính kèm).    
 • - 13:29 | Thứ hai, 04/03/2019
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 32 lô hàng (32 container và 1 lô hàng rời) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ - Hải Phòng, 05 lô hàng (08 container) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ - Hải Phòng và 02 lô hàng rời tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng, đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết như danh sách đính kèm).    
 • - 10:14 | Thứ hai, 18/02/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 95 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết như danh sách đính kèm).    
 • - 10:08 | Thứ hai, 18/02/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I thông báo tới các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu tại cảng Tân Cảng – Cát Lái, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 13:37 | Thứ hai, 11/02/2019
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 15 lô hàng (15 container và 2 lô hàng rời) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ (thành phố Hải Phòng) và 13 lô hàng (26 container) tồn đọng đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ (thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết như danh sách đính kèm).
 • - 13:48 | Thứ năm, 17/01/2019
  (HQ Online)-Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hải An, Tân Cảng 128 và Nam Đình Vũ (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 13:33 | Thứ năm, 10/01/2019
  (HQ Online)- Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo (danh sách đính kèm).
 • - 13:33 | Thứ năm, 10/01/2019
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 104 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ (TP Hải Phòng), 85 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng  PTSC Đình Vũ (thành phố Hải Phòng) và 03 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu (thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết như danh sách đính kèm).
 • - 10:45 | Thứ hai, 07/01/2019
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo đến chủ hàng hóa/người vận chuyển có tên trong (Danh sách đính kèm) có hàng hóa nhập khẩu tồn đọng đang được lưu giữ tại kho hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), địa chỉ 46-48 Hậu Giang – Phường 4 – Quận Tân Bình – TP. HCM trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu nếu chủ hàng hóa/ người vận chuyển đến nhận hàng thì được làm thủ tục hải quan và bị phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và phải chịu các chi phí phát sinh do việc chậm nhận hàng. 
 • - 13:49 | Thứ năm, 03/01/2019
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại các cảng thuộc địa bàn (danh sách container đính kèm) hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014..
 • - 13:41 | Thứ năm, 03/01/2019
  (HQ Online)- Hiện nay tại cảng quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) và Công ty Liên doanh Dịch vụ container quốc tế cảng Sài Gòn-SSA (SSIT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tồn đọng 313 container theo (danh sách đính kèm)
|< < 1 2 3 > >|