Thi đánh giá năng lực cũng giống như làm trên thực tế

09:34 | 29/11/2019

(HQ Online) - Năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai thi đánh giá năng lực công chức đối với hơn 2.000 công chức đến từ 28 cục hải quan tỉnh, thành phố và 2 vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan. Phóng viên Báo Hải quan đã trao đổi với ông Lương Khánh Thiết (ảnh), Phó trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa liên quan đến vấn đề này.

thi danh gia nang luc cung giong nhu lam tren thuc te 116156 Tổng cục Hải quan khai mạc kỳ thi đánh giá năng lực công chức năm 2019
thi danh gia nang luc cung giong nhu lam tren thuc te 116156 ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực kỳ thi năm 2020
thi danh gia nang luc cung giong nhu lam tren thuc te 116156 2172 cán bộ công chức của 30 đơn vị sẽ được đánh giá năng lực trong năm 2019
thi danh gia nang luc cung giong nhu lam tren thuc te 116156 Hải quan Quảng Ninh khai mạc kì thi đánh giá năng lực công chức
thi danh gia nang luc cung giong nhu lam tren thuc te 116156

Tổng cục Hải quan triển khai đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo từ năm 2018, đây phải chăng được xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thưa ông?

Xuất phát từ Quyết định 448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020, với mục tiêu đến năm 2020 xây dựng lực lượng Hải quan chính quy, hiện đại, tiệm cận với Hải quan các nước tiên tiến trên thế giới, ngành Hải quan đã triển khai Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020.

Trong đó, giai đoạn 2016-2020, ngành Hải quan đã kế thừa kết quả về triển khai các hoạt động cải cách như thực hiện thủ tục hải quan điện tử, hướng tới phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Cũng trong giai đoạn này, ngành Hải quan đã quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ và xây dựng lực lượng Hải quan chính quy, hiện đại, chuyên nghiệp, chuyên sâu, làm chủ các trang thiết bị hiện đại.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã xây dựng, triển khai mô hình quản lý nguồn nhân lực dựa trên từng vị trí việc làm, với chuỗi các hoạt động về xây dựng hệ thống vị trí việc làm bằng mô tả công việc, khung năng lực, quản lý biên chế, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và thực hiện các hoạt động nhân sự khác dựa trên năng lực, cũng như vị trí việc làm.

Trong đó, Tổng cục Hải quan quan tâm đến hoạt động đánh giá năng lực, coi đây là hoạt động then chốt. Nếu không đánh giá công khai, minh bạch thì rất khó triển khai các hoạt động quản lý nguồn nhân lực khác.

Năm 2018, Tổng cục Hải quan đã tổ chức đánh giá năng lực đối với hơn 3.000 công chức nghiệp vụ ở 6 vụ, cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan và 7 cục Hải quan tỉnh, thành phố trọng điểm. Kết quả đánh giá năng lực đã phân công chức thành 3 cấp độ 1, 2, 3, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả đối với công chức tham gia hoạt động đánh giá nghiệp vụ.

Mục tiêu của hoạt động đánh giá năng lực, trước hết giúp cho ngành Hải quan nhận thấy được thực chất năng lực của cán bộ, công chức, qua đó tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng năng lực cán bộ, công chức, thực hiện hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao, cũng như các nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan.

Mặt khác, ngành Hải quan cũng vận dụng kết quả đánh giá năng lực trong công tác cán bộ như điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, quản lý biên chế. Đánh giá năng lực công chức cũng đem lại lợi ích to lớn cho hoạt động tổ chức cán bộ của ngành Hải quan, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo. So với năm 2018, việc đánh giá năng lực có những điểm gì mới đáng chú ý?

Năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục đánh giá đối với hơn 2.000 công chức nghiệp vụ thuộc 28 cục hải quan tỉnh, thành phố ở 6 lĩnh vực: Giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu và xử lý vi phạm. Đồng thời, mở rộng đánh giá thêm 2 lĩnh vực mới là thanh tra, kiểm định. Trong đó, việc đánh giá năng lực ở lĩnh vực thanh tra được triển khai trong toàn ngành Hải quan.

Như vậy, kết thúc năm 2019, toàn ngành Hải quan sẽ đánh giá hơn 5.000 công chức về những nghiêp vụ cơ bản của ngành Hải quan, cũng như thực hiện thủ tục hải quan hướng tới phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, năm 2019, Tổng cục Hải quan đổi mới phương pháp hoạt động đánh giá năng lực, hướng tới việc chính xác, thực chất hơn trong việc am hiểu kiến thức, kỹ năng chuyên môn của công chức nghiệp vụ, đảm bảo tính công khai, minh bạch cũng như xác định rõ công chức có đạt yêu cầu năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

So với năm 2018, phương pháp hỏi cũng thay đổi. Thay vì chỉ có một đáp án đúng, câu hỏi đánh giá năng lực sẽ có nhiều phương án đúng. Ví dụ như câu hỏi về điều, khoản trong các quy định nghiệp vụ có rất nhiều đáp án đúng khác nhau, qua đó để công chức cũng phải nắm bắt tất cả các quy định mới có thể thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Chính vì vậy, công chức Hải quan muốn trả lời đúng câu hỏi, thực hiện đúng trên thực tế phải nắm vững toàn bộ quy định nghiệp vụ.

Việc xây dựng bộ đề thi đánh giá năng lực cũng hướng tới mục tiêu “thi cũng giống như làm trên thực tế”, để qua kỳ thi này, công chức sẽ làm công việc nghiệp vụ tốt hơn góp phần vào sự nghiệp cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan, cũng như hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao.

Ông có thể cho biết năm 2020 công tác thi đánh giá năng lực sẽ được triển khai như thế nào?

Đến năm 2020, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện khung đánh giá năng lực, tiến tới triển khai mô hình đánh giá năng lực ở 3 cấp, dần dần chuyển giao cho các cục hải quan tỉnh, thành phố chủ động đánh giá theo định 1 năm/lần. Tổng cục Hải quan sẽ triển khai đánh giá năng lực theo định kỳ từ 3 đến 5 năm/lần, cũng như từng cục hải quan, từng chi cục hải quan sẽ có kỳ hạn đánh giá để làm sao công chức Hải quan luôn luôn nắm được các quy định chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình thực thi công vụ.

Tới đây, Tổng cục Hải quan tiếp tục xây dựng khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với lãnh đạo cấp đội, phòng, chi cục theo từng lĩnh vực, chuyên môn công tác để làm căn cứ để đánh giá năng lực đối với lãnh đạo cấp này, dự kiến triển khai vào năm 2020 và năm 2021.

Xin cảm ơn ông!

Quang Hùng (thực hiện)