Tăng cường kiểm tra chống gian lận xuất xứ hàng hóa

16:03 | 15/11/2022

(HQ Online) - Dự báo từ nay đến cuối năm 2022, đặc biệt là dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình vi phạm các quy định liên quan đến xuất xứ, ghi nhãn, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Hải quan Lạng Sơn mạnh tay xử lý gian lận trong kê khai, xuất xứ hàng hóa
Tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng sorbitol nhập khẩu
Mạnh tay với gian lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa
Công chức Chi cục Hải quan Phú Thọ kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: N.Linh
Công chức Chi cục Hải quan Phú Thọ kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: N.Linh

Theo Tổng cục Hải quan, các đối tượng sẽ lợi dụng sự thuận lợi về thủ tục hải quan để thực hiện các hành vi gian lận giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, trốn thuế, đánh lừa người tiêu dùng.

Trước tình hình đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục quán triệt đến cán bộ công chức tại các bộ phận liên quan thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan như: công văn số 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019 về các biện pháp kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền SHTT, chuyển tải bất hợp pháp; Chỉ thị số 7988/CT-TCHQ ngày 25/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; công văn số 906/TCHQ-GSQL ngày 24/2/2021 về kế hoạch chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và công văn số 5951/TCHQ-GSQL ngày 17/12/2021 hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố về ghi nhãn hàng hóa.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể trường hợp phải kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan, cục hải quan cần lưu ý một số nội dung khi kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan yêu cầu, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm tra, kiểm soát, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn, chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo đúng chỉ đạo; kịp thời đấu tranh, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.

N.Linh