Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • công ty TNHH ROng He
 • phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên, T Bình dương
 • 0918227939
 • lytran0305@gmail.com

Câu hỏi tư vấn

(18-01-2020 12:13)
 • Chính sách xuất khẩu |
 • Tạm nhập hàng SXXK về sửa chữa quá hạn 275 ngày thì có được xuất làm nhiều lần không?
 • Chúng tôi có tạm nhập về 1 lô hàng sản phẫm đồ gỗ nội thất để sửa chữa, do tính chất hàng hóa phức tạp nên thời gian sửa chữa kéo dài hơn 275 ngày thoe điều 47 ND 08/2015 và chúng tôi xin xuất làm 2 lần vì khách hàng cần gấp. Do đó chúng tôi đã làm thủ tục tái xuất 1 phần và bị cơ quan HQ phạt vi phạm hành chính chúng tôi đã đồng ý đóng phạt và cam kết 30 ngày sau sẽ xuất phần còn lại, nhưng HQ yêu cầu 2 trường hợp:khi xuất phần còn lại bị bắt phạt 1 lần nữa cho cùng 1 hành vi hoặc là sẽ chuyển tiêu thụ nội địa chứ không cho tái xuất . xin quý HQ hướng dẫn cụ thể trong trường hợp này như thế nào. Xin cám ơn

Trả lời tư vấn

(17-02-2020 08:43)
 • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
 • Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến như sau:

  Căn cứ khoản 5 và khoản 7 điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định: “Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu …5. Đối với hàng hóa tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập; Người khai hải quan chưa phải nộp thuế trong thời hạn tái chế, nếu quá thời hạn tái chế đã đăng ký mà chưa tái xuất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. 7. Xử lý hàng tái chế không tái xuất được: a) Đối với sản phẩm tái chế là hàng gia công: Làm thủ tục hải quan để tiêu thụ nội địa hoặc tiêu hủy; b) Đối với sản phẩm tái chế không phải là hàng gia công thì chuyển tiêu thụ nội địa như hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa” Căn cứ điểm d khoản 1 điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012 quy định: “Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính 1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:…d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần”. Căn cứ điểm g khoản 4, điểm a khoản 4 và khoản 6 điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016) của Chính phủ quy định: “3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: “Điều 6. Vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế 3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: g) Không tái xuất, tái nhập hàng hóa đúng thời hạn quy định hoặc thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan, trừ vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này; 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Không tái xuất hàng hóa tạm nhập thuộc diện miễn thuế, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất đúng thời hạn quy định; 6. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc tái xuất hàng hóa tạm nhập, phương tiện vận tải tạm nhập đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 1, Điểm g Khoản 3; Điểm a, Điểm b Khoản 4, Khoản 5 Điều này; trừ trường hợp được phép tiêu thụ hàng hóa tại Việt Nam theo quy định”.
  Theo các quy định trên, một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần, trường hợp công ty không tái xuất hàng hóa đúng thời gian đúng thời hạn quy định hoặc thời gian đã đăng ký với cơ quan Hải quan sẽ bị xem xét bị xử phạt vi phạm hành chính tuỳ theo mức độ, hành vi vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định trên.  Do công ty TNHH Daelux Việt Nam không thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai và không làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Do đó, trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Báo Hải quan chuyển vướng mắc đến Cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp để được hướng dẫn chi tiết và giải quyết.
   

Gửi câu hỏi của bạn
Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường