Talk: Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành: Hướng tới hải quan số, hải quan thông minh

15:19 | 10/09/2021

(HQ Online) - Trải qua 76 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quan Việt Nam đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt trong giai đoạn đất nước đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, ngành Hải quan tăng cường công tác cải cách hiện đại hóa tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan.

Phát huy bề dày truyền thống, Hải quan Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới 2021-2030. Nhân dịp kỷ niệm 76 thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945-10/9/2021), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành đã trả lời phỏng vấn Tạp chí Hải quan về những thành tựu chặng đường 10 năm qua và mục tiêu phát triển hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tạp chí Hải quan