Facebook Twitter Instagram Linkedin Github youtube

Sửa đổi thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

(HQ Online) - Nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan sẽ được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC trên tinh thần đơn giản, công khai và thuận lợi cho người khai hải quan thực hiện.
Những lưu ý về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan doanh nghiệp chế xuất
Xây dựng quy trình thủ tục hải quan bám sát định hướng triển khai hải quan số
Sửa đổi thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (Thừa Thiên- Huế).
Ảnh: N.Linh

Gỡ vướng về địa điểm đăng ký tờ khai

Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, một loạt vấn đề về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan được sửa đổi lần này như: vấn đề địa điểm đăng ký tờ khai; khai bổ sung do gửi thừa, gửi nhầm, gửi thiếu hàng; hủy tờ khai; từ chối nhận hàng; hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; hồ sơ hàng quá cảnh, vận chuyển độc lập; thời gian vận chuyển hàng hóa vận chuyển độc lập; giám sát hải quan…

Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề quan trọng nhằm tiếp tục cải cách, tạo thuận lợi về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đồng thời tháo gỡ vướng mắc hiện hành sau một thời gian thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Với mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp và khắc phục được những bất cập ngay sau khi văn bản pháp luật được ban hành, trong hai ngày 13/10 (Hà Nội) và 19/10 (TPHCM), Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tổ chức hội thảo tham vấn doanh nghiệp về các nhóm vấn đề trọng tâm như: thủ tục hải quan; về quản lý hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu; giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra cảng, kho, bãi, địa điểm; trị giá hải quan; thu, nộp thuế và quản lý thuế; đối tượng miễn thuế, thông báo danh mục miễn thuế, thủ tục miễn thuế; kiểm tra sau thông quan; doanh nghiệp ưu tiên...

Một trong những vấn đề được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư là quy định về địa điểm đăng ký tờ khai. Hiện tại địa điểm đăng ký tờ khai được quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo Ban soạn thảo, quy định hiện hành phát sinh bất cập khi thực hiện. Cụ thể, đối với hàng nhập khẩu phát sinh trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai tại địa điểm không đúng quy định; hay chưa hướng dẫn rõ thế nào là chi cục hải quan ngoài cửa khẩu. Đối với hàng xuất khẩu; thực tế phát sinh các trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, nhưng do không có quy định nên không đăng ký tờ khai tại chi cục hải quan quản lý chi nhánh.

Để tháo gỡ bất cập, tại dự thảo Thông tư sẽ sửa đổi, bổ sung theo hướng: hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại chi cục hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc chi cục hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh, cơ sở sản xuất. Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại chi cục hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh, cơ sở sản xuất hoặc chi cục hải quan nơi quản lý địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc chi cục hải quan cửa khẩu xuất hàng.

Bổ sung quy định khai bổ sung gửi thừa, gửi nhầm, gửi thiếu hàng

Một vấn đề cũng phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đó là khai bổ sung gửi thừa, gửi nhầm, gửi thiếu hàng. Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, quy định hiện hành đối với trường hợp khai bổ sung khi gửi thừa, gửi nhầm là áp dụng với các trường hợp: gửi thừa số lượng hàng hóa không làm thay đổi số lượng mặt hàng; gửi thừa chủng loại hàng hóa làm thay đổi số lượng mặt hàng; gửi nhầm hàng làm thay đổi hoàn toàn tên hàng. Đối với khai bổ sung sau thông quan khi gửi thiếu hàng, Thông tư hiện nay đang quy định các trường hợp gửi thiếu hàng và hàng hóa chưa đưa ra khỏi khu vực giám sát; gửi thiếu hàng và hàng hóa đã đưa một phần ra khỏi khu vực giám sát.

Theo quy định hiện hành phát sinh bất cập thủ tục xác minh phức tạp, mất thời gian do phải xác minh tại nhiều đơn vị; trường hợp khai bổ sung sau thông quan do gửi thiếu hàng và hàng hóa đã đưa toàn bộ ra khỏi khu vực giám sát chưa được hướng dẫn. Đồng thời, chưa có quy định tách các trường hợp khai bổ sung khi hàng hóa đã đưa ra khỏi khu vực giám sát và chưa đưa ra khỏi khu vực giám sát dẫn đến khó khăn khi thực hiện.

Do đó, tại dự thảo lần này, dự kiến sửa đổi, bổ sung vấn đề khai bổ sung gửi thừa, gửi nhầm, gửi thiếu hàng theo hướng: trường hợp hàng hóa chưa đưa ra khỏi khu vực giám sát (toàn bộ hàng hóa đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan), cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ liên quan đến việc khai bổ sung và kiểm tra thực tế hàng hóa nếu phù hợp thì phê duyệt nội dung khai bổ sung cho người khai hải quan mà không cần phải xác minh.

Trường hợp toàn bộ hàng hóa đã qua khu vực giám sát hoặc mới chỉ một phần hàng hóa đưa ra khu vực giám sát, ngoài việc kiểm tra hồ sơ cơ quan Hải quan sẽ phải thực hiện xác minh thông tin và tiến hành kiểm tra hồ sơ chứng từ tại doanh nghiệp (phiếu xuất kho, nhập kho, chứng từ thanh toán, sổ sách kế toán…) nếu phù hợp thì phê duyệt nội dung khai bổ sung cho người khai hải quan. Nội dung này tương tự quy trình kiểm tra sau thông quan.

Sửa quy định hủy tờ khai tạo cơ sở pháp lý cho hai bên thực hiện

Hiện nay, vấn đề hủy tờ khai hải quan chưa được quy định cụ thể đối với một số trường hợp như: huỷ tờ khai trùng đã có hướng dẫn nhưng chưa được đưa vào Thông tư; huỷ tờ khai đối với trường hợp người mua, người bán huỷ giao dịch; huỷ tờ khai nhập khẩu đối với trường hợp hàng hoá bị người nhận hàng từ chối, hàng hoá phải tái xuất, hàng hoá vi phạm bị buộc tái xuất, hàng hoá bị tịch thu, tiêu huỷ.

Do đó, theo Ban soạn thảo, việc bổ sung các trường hợp huỷ tờ khai để có cơ sở pháp lý cho cơ quan Hải quan và người khai hải quan thực hiện. Theo đó, dự thảo Thông tư dự kiến bổ sung các trường hợp huỷ tờ khai trong trường hợp: người khai hải quan đăng ký nhiều tờ khai cho cùng 1 lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu; Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu và hàng hóa chưa giao cho người nhập khẩu; Tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu đã được đăng ký nhưng người mua hoặc người bán hủy giao dịch mua bán và Tờ khai hải quan đã đăng ký, chưa hoàn thành thủ tục hải quan, hàng hóa đang nằm trong khu vực giám sát bị buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, buộc tái xuất, tịch thu, tiêu hủy hoặc cưỡng chế bằng hình thức kê biên, bán đấu giá, hàng hóa hoặc đã hoàn thành việc xử lý từ chối nhận hàng.

Châu Anh

Tin liên quan

Xem xét bổ sung một số trái cây, loài, sản phẩm thủy sản được phép xuất khẩu vào Trung Quốc

Xem xét bổ sung một số trái cây, loài, sản phẩm thủy sản được phép xuất khẩu vào Trung Quốc

(HQ Online) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công hàm số 105/CH-BNN-HTQT gửi Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cùng Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đề xuất xem xét bổ sung một số trái cây, loài, sản phẩm thủy sản và một số doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc.
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 46 phát hành ngày 9/6/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 46 phát hành ngày 9/6/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 46 (3279) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Quy định mới tạo thuận lợi trong quản lý xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu

Quy định mới tạo thuận lợi trong quản lý xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 33/2023/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 33 có hiệu lực từ ngày 15/7 và thay thế các thông tư số: 38/2018/TT-BTC, 62/2019/TT-BTC, 47/2020/TT-BTC, 07/2021/TT-BTC.
Điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi nhập khẩu

Điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi nhập khẩu

(HQ Online) - Để được hưởng chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, DN phải đáp ứng 2 điều kiện theo quy định tại Nghị định 126/2022/NĐ-CP.
Kinh phí thực hiện Đề án 06 do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác

Kinh phí thực hiện Đề án 06 do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 5693/BTC-VI gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải đáp khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (Đề án 06).
Quy định mới về mức thu lệ phí sát hạch lái xe được áp dụng từ 1/8/2023

Quy định mới về mức thu lệ phí sát hạch lái xe được áp dụng từ 1/8/2023

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Quy định mới về mức thu lệ phí sát hạch lái xe được áp dụng từ 1/8/2023.
Bộ Tài chính hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất ở

Bộ Tài chính hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất ở

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 5708/BTC-QLCS gửi UBND tỉnh Bắc Giang hướng dẫn tháo gỡ những bất cập, vướng mắc theo quy định hiện hành trong quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa phương.
Cơ quan Thuế sẽ phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp nào?

Cơ quan Thuế sẽ phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp nào?

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa ra Quyết định số 657/QĐ-TCT về việc ban hành Quy chế giải quyết bồi thường nhà nước tại cơ quan Thuế các cấp.
Đề xuất miễn tiền chậm nộp cho doanh nghiệp phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2022

Đề xuất miễn tiền chậm nộp cho doanh nghiệp phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về việc miễn tiền chậm nộp đối với DN, tổ chức phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2022.
Mặt hàng hóa chất không được giảm thuế GTGT

Mặt hàng hóa chất không được giảm thuế GTGT

(HQ Online) - Theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP, DN NK, sản xuất kinh doanh “hóa chất cơ bản” và đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% thì được giảm thuế GTGT, tuy nhiên sản phẩm hóa chất không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.
Phương tiện quay vòng tạm nhập tái xuất chứa hàng hóa XNK có được miễn thuế?

Phương tiện quay vòng tạm nhập tái xuất chứa hàng hóa XNK có được miễn thuế?

(HQ Online) - Theo quy định, trường hợp phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để chứa hàng hóa XNK thuộc đối tượng miễn thuế.
Hướng dẫn sử dụng kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, điều chỉnh quy hoạch

Hướng dẫn sử dụng kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, điều chỉnh quy hoạch

(HQ Online) - Thông tư số 32/2023/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch vừa được Bộ Tài chính ban hành.
Quy định mới về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Quy định mới về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 8/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Từ 15/7 áp dụng Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi mới

Từ 15/7 áp dụng Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi mới

(HQ Online) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2023/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Sửa quy định về phí thẩm định đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Sửa quy định về phí thẩm định đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Trong đó, sửa đổi quy định về tổ chức thu phí, lệ phí; hình thức thu, nộp, kê khai phí, lệ phí; quy định về quản lý và sử dụng phí...
Doanh nghiệp nội địa phải khai thay đổi mục đích sử dụng nguyên vật liệu khi bán cho doanh nghiệp chế xuất

Doanh nghiệp nội địa phải khai thay đổi mục đích sử dụng nguyên vật liệu khi bán cho doanh nghiệp chế xuất

(HQ Online) - Nếu DN nội địa NK nguyên liệu, vật tư theo loại hình nhập sản xuất XK nhưng không XK sản phẩm ra nước ngoài mà bán cho DN chế xuất thì phải khai thay đổi mục đích sử dụng trước khi bán sản phẩm.
Xem thêm
qc-btm-global

Vấn đề Bạn quan tâm

Hệ thống chưa ghi nhận được thói quen đọc tin của bạn.

Hãy đăng nhập/ đăng ký để hệ thống có thể cung cấp các bài viết theo nhu cầu đọc của bạn.

Tin mới

Ô tô nhập khẩu giảm mạnh trong tháng 5

Ô tô nhập khẩu giảm mạnh trong tháng 5

Hết tháng 5 cả nước nhập khẩu 61.954 ô tô, tổng kim ngạch đạt 1,4 tỷ USD, tăng 22% về lượng và tăng 10,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Khơi thông nguồn lực phát triển hạ tầng, kinh tế vùng ĐBSCL

Khơi thông nguồn lực phát triển hạ tầng, kinh tế vùng ĐBSCL

Các đại biểu đã hiến kế nhiều giải pháp khơi thông, tạo động lực phát triển hạ tầng, kinh tế vùng ĐBSCL và kết nối giữa khu vực với các tỉnh phía Nam
Hải quan TPHCM góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị và phát triển của địa phương

Hải quan TPHCM góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị và phát triển của địa phương

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao các hoạt động của Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM thời gian qua, đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của TPHCM.
Đã đến lúc sửa Luật Báo chí 2016 để phù hợp hơn với thực tiễn

Đã đến lúc sửa Luật Báo chí 2016 để phù hợp hơn với thực tiễn

Để việc sửa đổi, hoàn thiện Luật Báo chí năm 2016 theo kịp tốc độ phát triển của báo chí hiện đại cần thiết phải có sự tham gia đồng hành tích cực trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.
Đại biểu lo luật chưa đủ mạnh, khó xử lý triệt để sở hữu chéo ngân hàng

Đại biểu lo luật chưa đủ mạnh, khó xử lý triệt để sở hữu chéo ngân hàng

Với dự án sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD), những vấn đề nóng liên quan đến tín dụng, sở hữu chéo ngân hàng… đã được các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh.
qc-vpbank
Infographics: Định mức ngoại tệ đối với hành khách xuất nhập cảnh như thế nào?

Infographics: Định mức ngoại tệ đối với hành khách xuất nhập cảnh như thế nào?

Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo hải quan.
Infographics: Số thu tại 10 cục hải quan tỉnh, thành phố giảm tới 14,63%

Infographics: Số thu tại 10 cục hải quan tỉnh, thành phố giảm tới 14,63%

Tính đến 31/5, số thu NSNN của 10 cục hải quan tỉnh, thành phố (đơn vị chiếm số thu cao) chỉ đạt 134.799 tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán, giảm 14,63% so với cùng kỳ năm trước.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng Mã Thanh Giang

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng Mã Thanh Giang

Bổ nhiệm ông Mã Thanh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh (Cục Hải quan Cao Bằng) giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng Nguyễn Thế Bằng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng Nguyễn Thế Bằng

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Bằng, Trưởng phòng Nghiệp vụ (Cục Hải quan Cao Bằng) giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng.
Infographics: Quá trình công tác của nữ Phó Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị

Infographics: Quá trình công tác của nữ Phó Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị

Bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Huệ, Trưởng phòng Quản lý đầu tư xây dựng (Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan) giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị.
Đã đến lúc sửa Luật Báo chí 2016 để phù hợp hơn với thực tiễn

Đã đến lúc sửa Luật Báo chí 2016 để phù hợp hơn với thực tiễn

Để việc sửa đổi, hoàn thiện Luật Báo chí năm 2016 theo kịp tốc độ phát triển của báo chí ...
Đại biểu lo luật chưa đủ mạnh, khó xử lý triệt để sở hữu chéo ngân hàng

Đại biểu lo luật chưa đủ mạnh, khó xử lý triệt để sở hữu chéo ngân hàng

Với dự án sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD), những vấn đề nóng liên quan đến tín ...
Phát hiện đường dây sản xuất các loại giấy tờ giả quy mô lớn

Phát hiện đường dây sản xuất các loại giấy tờ giả quy mô lớn

Một đường dây sản xuất nhiều loại giấy tờ giả, như: Giấy đăng kiểm, sổ hồng, giấy khám sức khỏe... ...
Bộ Công Thương thanh tra việc quản lý và cung ứng điện của EVN

Bộ Công Thương thanh tra việc quản lý và cung ứng điện của EVN

Ngày 9/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với đoàn thanh tra chuyên ...
Cần bổ sung nguyên tắc định giá đất bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư

Cần bổ sung nguyên tắc định giá đất bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư

(HQ Online) - Ngày 9/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sau khi Bộ trưởng Bộ TN&MT trình ...
Hà Nội: Gần 105.000 thí sinh làm thủ tục dự thi lớp 10

Hà Nội: Gần 105.000 thí sinh làm thủ tục dự thi lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP Hà Nội sẽ được diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/6 cho ...
Hải quan TPHCM góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị và phát triển của địa phương

Hải quan TPHCM góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị và phát triển của địa phương

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao các hoạt động của Đảng bộ Cục Hải ...
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 1 tháng 6/2023

Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 1 tháng 6/2023

(HQ Online) - Những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 này, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã ...
Hải quan Hải Phòng kết nạp được 63 đảng viên mới

Hải quan Hải Phòng kết nạp được 63 đảng viên mới

Trong năm 2023, Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng phấn đấu kết nạp được 31 đảng viên mới.
Tổng cục Hải quan thành lập 12 cụm thi đua cấp chi cục

Tổng cục Hải quan thành lập 12 cụm thi đua cấp chi cục

Cụm trưởng thi đua cấp Chi cục căn cứ nội dung phong trào thi đua do Tổng cục Hải quan ...
97% hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được giám sát tự động

97% hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được giám sát tự động

Hệ thống Quản lý giám sát hàng hóa tự động VASSCM đã mang lại hiệu quả rất lớn với hơn ...
Hải quan Hòn Gai:  Điểm sáng về thu hút doanh nghiệp

Hải quan Hòn Gai: Điểm sáng về thu hút doanh nghiệp

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (Cục Hải quan Quảng Ninh) đã và đang triển khai các ...
Hải quan Nghệ An phối hợp bắt giữ đối tượng mua bán ma túy trái phép, có 2 tiền án

Hải quan Nghệ An phối hợp bắt giữ đối tượng mua bán ma túy trái phép, có 2 tiền án

Cục Hải quan Nghệ An vừa phối hợp với lực lượng Công an bắt giữ 1 đối tượng có 2 ...
Hải quan Dinh Bà phối hợp bắt vụ tàng trữ chất nghi ma túy gần khu vực biên giới

Hải quan Dinh Bà phối hợp bắt vụ tàng trữ chất nghi ma túy gần khu vực biên giới

Kiểm tra nhà đối tượng gần khu vực biên giới, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà (Cục Hải ...
Nghệ An:Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu... vào "tầm ngắm"

Nghệ An:Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu... vào "tầm ngắm"

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, ...
Công khai cơ sở kinh doanh thiết bị điện trục lợi bất chính

Công khai cơ sở kinh doanh thiết bị điện trục lợi bất chính

Các vi phạm phải được xử lý nghiêm và công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản ...
Quảng Bình: Tiêu hủy lượng lớn bình chứa khí cười, dầu nhờn… nhập lậu

Quảng Bình: Tiêu hủy lượng lớn bình chứa khí cười, dầu nhờn… nhập lậu

Việc tổ chức tiêu hủy đối với các mặt hàng tiêu dùng thông thường được thực hiện bằng cách dùng ...
Cảnh sát biển bắt tàu vận chuyển 170.000 lít dầu DO trái phép

Cảnh sát biển bắt tàu vận chuyển 170.000 lít dầu DO trái phép

Ngày 9/6, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết vừa bắt một tàu vận chuyển 170.000 lít ...
KTO Việt Nam tổ chức Korea MICE Roadshow 2023

KTO Việt Nam tổ chức Korea MICE Roadshow 2023

Korea MICE Roadshow năm 2023 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đại ...
Viettel TV360 sở hữu bản quyền các giải đấu cấp đội tuyển thuộc UEFA

Viettel TV360 sở hữu bản quyền các giải đấu cấp đội tuyển thuộc UEFA

Ngày 9/6/2023, Tổng Công ty Viễn thông Viettel chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền phát ...
Doanh nghiệp khai thác cảng biển lo mất khách hàng vì cắt điện luân phiên

Doanh nghiệp khai thác cảng biển lo mất khách hàng vì cắt điện luân phiên

Đặc thù trong hoạt động khai thác cảng là luôn luôn đảm bảo cam kết năng lực phục vụ 24/07 ...
TRV khai trương tàu chuyên tuyến Bắc – Nam, mở ra trang mới cho ngành vận tải đường sắt

TRV khai trương tàu chuyên tuyến Bắc – Nam, mở ra trang mới cho ngành vận tải đường sắt

Chuyến tàu chuyên tuyến đầu tiên mang thương hiệu TRV chở theo 22 container hàng đã chính thức lăn bánh ...
Ngành sữa tiến ra sân chơi thế giới, tận dụng tối đa cơ hội và lợi thế

Ngành sữa tiến ra sân chơi thế giới, tận dụng tối đa cơ hội và lợi thế

Song song với việc phát triển thị trường nội địa, công ty sữa hàng đầu Việt Nam tích cực khai ...
Doanh nghiệp không kịp trở tay  vì cắt điện đột ngột

Doanh nghiệp không kịp trở tay vì cắt điện đột ngột

Tình trạng cắt điện luân phiên như hiện nay khiến người dân khổ một thì doanh nghiệp khổ mười, bởi ...
Ô tô nhập khẩu giảm mạnh trong tháng 5

Ô tô nhập khẩu giảm mạnh trong tháng 5

Hết tháng 5 cả nước nhập khẩu 61.954 ô tô, tổng kim ngạch đạt 1,4 tỷ USD, tăng 22% về ...
Bộ Công Thương chủ trì xây dựng chính sách quản lý xe ô tô không nhằm đích thương mại

Bộ Công Thương chủ trì xây dựng chính sách quản lý xe ô tô không nhằm đích thương mại

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây ...
Khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ

Khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ

Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản 4174/VPCP-KTTH ngày 7/6/2023 về mức thu lệ phí trước bạ đối với ...
Nhập nguyên chiếc từ Indonesia, Toyota Wigo 2023 “chốt” giá từ 360 triệu

Nhập nguyên chiếc từ Indonesia, Toyota Wigo 2023 “chốt” giá từ 360 triệu

Toyota Wigo 2023, mẫu xe đô thị cỡ A phiên bản mới thay đổi thiết kế, nâng cấp hộp số ...
Trong tháng 6, Nissan Việt Nam ưu đãi giảm giá toàn bộ sản phẩm

Trong tháng 6, Nissan Việt Nam ưu đãi giảm giá toàn bộ sản phẩm

Trong tháng 6, Nissan Việt Nam giảm giá lên tới 120 triệu đồng cho các khách hàng ký hợp đồng ...
McLaren, 60 năm thương hiệu siêu xe đến từ đường đua

McLaren, 60 năm thương hiệu siêu xe đến từ đường đua

McLaren không đơn thuần là tên một đội đua xe được thành lập cách đây 60 năm, đó còn là ...
Hải quan ASEAN trao đổi về chương trình AEO nhằm thúc đẩy thực hiện AAMRA

Hải quan ASEAN trao đổi về chương trình AEO nhằm thúc đẩy thực hiện AAMRA

Từ ngày 5 đến 8/6, tại Trung tâm đào tạo hải quan khu vực châu Á - Thái Bình Dương ...
Indonesia sẽ tổ chức Diễn đàn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Indonesia sẽ tổ chức Diễn đàn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Thông tin được Đại sứ Indonesia tiết lộ tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN ...
EC tiếp tục hạn chế nhập khẩu 4 mặt hàng nông nghiệp của Ukraine

EC tiếp tục hạn chế nhập khẩu 4 mặt hàng nông nghiệp của Ukraine

Ủy ban châu Âu (EC) thông báo gia hạn đến ngày 15/9 các biện pháp đặc biệt và tạm thời ...
WB, OECD lạc quan về kinh tế  thế giới trong năm 2023

WB, OECD lạc quan về kinh tế thế giới trong năm 2023

Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu giảm và Trung Quốc nới lỏng các hạn chế phòng dịch Covid-19, Ngân ...
Những điểm chính trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Hàn Quốc

Những điểm chính trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Hàn Quốc

Chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa công bố Chiến lược An ninh Quốc gia, nêu bật ...
Anh đăng cai hội nghị toàn cầu về an ninh trí tuệ nhân tạo vào mùa Thu

Anh đăng cai hội nghị toàn cầu về an ninh trí tuệ nhân tạo vào mùa Thu

Thông báo của chính phủ Anh nêu rõ hội nghị thượng đỉnh sẽ xem xét các rủi ro của AI, ...
phan-mem-quan-ly-ban-hang-kiot-viet
Phiên bản di động