Sửa đổi quy định quản lý xe tạm nhập của đối tượng ưu đãi, miễn trừ

14:27 | 30/10/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Kinh doanh ô tô hồi phục sau chính sách kích cầu từ Chính phủ
Nhiều đơn vị đã ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xe ô tô của cán bộ, nhân viên ngoại giao
2434-2bdlfgusa-0733
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Bộ Tài chính, Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg là văn bản quy phạm pháp luật đã quy định cụ thể, đầy đủ cơ sở pháp lý, đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện, quản lý đối với xe tạm nhập khẩu của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước từ khi xác nhận thân phận của đối tượng ưu đãi, miễn trừ, đến việc tạm nhập khẩu, quá trình đăng ký sử dụng, lưu hành, tái xuất, chuyển nhượng, tiêu hủy xe.

Về cơ bản đã đảm bảo chặt chẽ trong việc quản lý xe, ngăn chặn được việc đối tượng ưu đãi miễn trừ bán xe cho tổ chức, cá nhân Việt Nam nhưng không thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, các cá nhân khi kết thúc nhiệm kỳ công tác phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, lưu hành và tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe hoặc ủy quyền cho cơ quan công tác thực hiện tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy trong thời hạn nhất định.

Ngoài ra, việc bổ sung quy định phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe khi làm thủ tục tạm nhập xe tại Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg đã hạn chế được tình trạng một số cá nhân của các nước có thu nhập không phù hợp nhưng tạm nhập khẩu xe sang, trị giá cao, sau đó bán tiêu chuẩn xe cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam sử dụng trong thời hạn công tác của đối tượng ưu đãi, miễn trừ. Đồng thời, tại Quyết định 10/2018/QĐ-TTg đã bổ sung quy định về điều kiện chuyển nhượng xe, theo đó đã tạo thuận lợi cho đối tượng ưu đãi, miễn trừ trong việc chuyển nhượng xe, tránh tồn đọng xe.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh một số vướng mắc liên quan đến việc tạm nhập khẩu, chuyển nhượng hoặc tái xuất xe cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế.

Cụ thể, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành và cơ quan liên quan về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013.

Chẳng hạn về điều kiện tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy, liên quan đến giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe, tại điểm 3 khoản 1 Điều 1 Quyết định 10/2018/QĐ-TTg quy định về điều kiện khi tạm nhập khẩu xe, theo đó chủ xe phải nộp chứng từ chứng minh quyền sở hữu như: Chứng từ thanh toán tiền mua xe qua ngân hàng hoặc giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy hủy đăng ký lưu hành xe...

Thực hiện quy định trên còn có vướng mắc trong việc xác định giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe trong một số trường hợp như tên người mua trên hóa đơn không phải là đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ cụ thể: Đối tượng ưu đãi, miễn trừ ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện mua bán từ nước ngoài và chuyển về Việt Nam.

Theo đó, hóa đơn mua bán đứng tên người mua là người được ủy quyền không phải đối tượng ưu đãi, miễn trừ. Xe ô tô tạm nhập của cơ quan đại diện là xe của Bộ Ngoại giao nước đó mua, sau đó mới chuyển cho cơ quan đại diện tại Việt Nam. Theo đó, chứng từ mua bán xe đều đứng tên của Bộ Ngoại giao.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 4 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg như sau: Trường hợp đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy từ nước ngoài hoặc mua lại xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ khác, khi thực hiện thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe, chủ xe nộp chứng từ chứng minh quyền sở hữu xe theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”…

Tại dự thảo Quyết định, nhiều nội dung về điều kiện tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy; điều kiện, chính sách thuế khi chuyển nhượng đối với xe ô tô tạm nhập khẩu cũng được đề xuất sửa đổi.

Để đảm bảo nội dung quy định được thống nhất, đơn giản trong thực hiện, Bộ Tài chính đề xuất dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 53/2013/QĐ-TTg, đồng thời bãi bỏ Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg, các nội dung quy định tại Quyết định 10/2018/QĐ-TTg được kế thừa đưa sang nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung.

N.Linh