Sẽ sửa đổi thủ tục đối với hành lý của người xuất nhập cảnh

16:29 | 13/11/2020

(HQ Online) - Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP, một số điều khoản về công tác quản lý hải quan đối với hành lý của người xuất nhập cảnh sẽ được sửa đổi đảm bảo sự thống nhất, phù hợp quy định thực tế, quy định của các văn bản pháp luật có liên quan và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan được thống nhất, minh bạch, rõ ràng.

Không khai báo hải quan khi mang tiền, vàng, ngoại tệ xuất nhập cảnh bị phạt bao nhiêu?
Xuất nhập cảnh manh động: Quảng Ninh chốt chặt biên giới
2506-6h5a2157
Hoạt động nghiệp vụ của CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo Tổng cục Hải quan, thủ tục đối với hành lý của người xuất nhập cảnh phát sinh một số bất cập.

Cụ thể, về thời hạn tạm gửi hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh vào kho của hải quan cửa khẩu không quá 180 ngày, không phù hợp với thời hạn hàng hóa được coi là tồn đọng tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Hải quan (hàng hóa đến cửa khẩu quá 90 ngày nhưng không có người đến nhận thì được coi là hàng hóa tồn đọng tại cảng).

Bên cạnh đó, thực tế có nhiều trường hợp, hành lý đi cùng khách trên chuyến bay nhưng khi cơ quan Hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì từ chối nhận hàng, gây khó khăn trong công tác quản lý, trong khi Nghị định chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của đơn vị vận chuyển hành lý hoặc người đại diện hợp pháp trong trường hợp hành lý không xác định được chủ sở hữu và hành lý có mặt hàng nguy hiểm, cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu.

Hiện cũng chưa có quy định cụ thể thời hạn làm thủ tục hải quan đối với hành lý vượt quá định mức miễn thuế gửi cùng chuyến đi hoặc gửi trước, hoặc sau chuyến đi.

Quy định hiện hành cho phép người xuất cảnh, nhập cảnh được gửi hành lý tại kho hải quan, tuy nhiên do đặc thù ở các cửa khẩu quốc tế, nhất là cửa khẩu hàng không thì không bố trí diện tích kho cho cơ quan Hải quan để lưu giữ các hàng hóa này, đồng thời cũng không phù hợp với chức năng của cơ quan Hải quan (cơ quan Hải quan chỉ có kho để lưu giữ hàng hóa vi phạm). Do vậy, để phân định rõ trách nhiệm của các bên thì đối với hàng hóa này phải được gửi trong kho của cảng, đơn vị quản lý cửa khẩu. Hiện hàng hóa thất lạc của khách đang được lưu giữ tại kho của các đơn vị này.

Để xử lý các vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan đang đề xuất sửa đổi quy định tại khoản 5, 6, 7 Điều 59 theo hướng: hành lý được tạm gửi vào kho của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày người xuất cảnh, nhập cảnh gửi vào kho của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng; đồng thời bổ sung quy định về thủ tục gửi kho.

Bên cạnh đó, bổ sung thêm quy định về trách nhiệm của đơn vị vận chuyển hành lý hoặc người đại diện hợp pháp trong trường hợp hành lý không xác định được chủ sở hữu và hành lý có mặt hàng nguy hiểm, cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu tại khoản 2 Điều 64.

Bổ sung quy định về thủ tục hải quan đối với hành lý vượt quá định mức miễn thuế gửi cùng chuyến đi hoặc gửi trước, hoặc sau chuyến đi tại khoản 3, khoản 4 Điều 60.

N.Linh