Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, thành phố

14:39 | 07/07/2016

(HQ Online)- Trao đổi với báo Hải quan, bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- Tổng cục Hải quan cho biết, Tổng cục Hải quan đã có tờ trình và hiện Bộ Tài chính đang xem xét dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố để ban hành trong thời gian tới. 

sap xep lai co cau to chuc cua cuc hai quan tinh thanh pho

Việc quy định cơ cấu tổ chức theo hướng mới sẽ đáp ứng yêu cầu của khối lượng, địa bàn quản lý ngày càng tăng và tính chất công việc ngày càng phức tạp. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, về chức năng, nhiệm vụ của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố sẽ đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định của các văn bản nghiệp vụ chuyên ngành, văn bản về công tác tổ chức cán bộ để không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Theo đó, tại dự thảo sẽ bổ sung thêm 2 nhiệm vụ là tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro và tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với DN.

Về cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố sẽ xây dựng theo hướng giảm đầu mối tham mưu  để tăng cường đầu mối cho cấp trực tiếp thực hiện nhiệm vụ (cấp Chi cục Hải quan) để phù hợp với khối lượng, tính chất công việc và đặc thù địa bàn quản lý của từng Cục Hải quan, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.

Trong đó, dự kiến sẽ sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

Về Phòng Thanh tra và Phòng tổ chức cán bộ, sẽ tổ chức thành 3/20 Phòng Thanh tra - Kiểm tra độc lập tại 3 Cục Hải quan lớn, sáp nhập 17 Phòng Thanh tra còn lại vào Phòng Tổ chức cán bộ thành Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra. Đổi tên Phòng Tổ chức cán bộ của Cục Hải quan Bắc Ninh thành Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra, giải thể 3 Phòng Tổ chức cán bộ còn lại.

Về cơ cấu thực hiện công tác kiểm soát hải quan, thời gian tới sẽ giữ lại khoảng 15/23 Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm. Sáp nhập Đội Kiểm soát hải quan số 1 vào Đội Kiểm soát hải quan số 2 thành Đội Kiểm soát hải quan của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Về lực lượng kiểm tra sau thông quan: Giữ lại khoảng 20/34 Chi cục Kiểm tra sau thông quan; Đổi tên 9 Trung tâm dữ liệu thành Phòng Công nghệ thông tin; Giải thể Phòng Quản lý rủi ro thuộc Cục Hải quan Quảng Ngãi.

Bà Phạm Thị Thu Hương cho biết thêm, đối với các cấp thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, trong thời gian tới, Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Tổng cục ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Vụ, Cục của Tổng cục và các Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương. Theo hướng đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định của các văn bản nghiệp vụ chuyên ngành, văn bản về công tác tổ chức cán bộ; không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời sắp xếp lại các Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương đảm bảo tinh gọn tổ chức bộ máy, phù hợp với khối lượng, tính chất công việc và đặc thù địa bàn quản lý của từng đơn vị.

Được biết, triển khai Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg, Tổng cục Hải quan đã tiến hành rà soát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục theo Quyết định 02/2010/QĐ-TTg ngày 15-01-2010. Trên cơ sở kết quả rà soát, quy định tại Luật Hải quan 2014, các văn bản có liên quan.

Việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong quá trình thực hiện theo Quyết định 02/2010/QĐ-TTg. Đồng thời để đáp ứng yêu cầu của phương thức quản lý hải quan mới trên cơ sở áp dụng, triển khai các chương trình cải cách hiện đại hóa hải quan: Hệ thống VNACCS/VCIS; cơ chế 1 cửa quốc gia và 1 cửa ASEAN,…

Không chỉ có thế, cơ cấu tổ chức theo hướng mới sẽ đáp ứng yêu cầu của khối lượng, địa bàn quản lý ngày càng tăng và tính chất công việc ngày càng phức tạp. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp Tổng cục đối với Cục Hải quan và đặc biệt là cấp Chi cục Hải quan.

Qua đó, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; hạn chế tối đa việc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị; một nhiệm vụ giao cho một đầu mối chủ trì và một đầu mối thực hiện tham mưu nhiều lĩnh vực. Tinh giảm tổ chức bộ máy cấp trung gian (Cục Hải quan) để tăng cường tổ chức bộ máy và nhân sự cho cấp chỉ đạo, điều hành (cấp Tổng cục) và cấp trực tiếp thực hiện nhiệm vụ (cấp Chi cục Hải quan).

Thu Trang