Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 11/2022 (từ ngày 14/11 đến 20/11)

10:00 | 21/11/2022

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 11/2022 (Từ ngày 14/11 đến 20/11) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2022 (từ ngày 7/11 đến 13/11)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 11/2022 (từ ngày 31/10 đến 6/11)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 5 tháng 10/2022 (từ ngày 24/10 đến 30/10)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 10/2022 (từ ngày 17/10 đến 23/10)

- Hỗ trợ trên 10.000 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài

- Hội đàm Hải quan “Hai nước bốn bên” lần thứ 8;

- Hải quan Đồng Nai đưa vào vận hành máy soi container di động;

- Xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc

- Vượt qua thách thức mới để tận dụng ưu đãi của các FTA;

- Mỳ GẤU ĐỎ xuất khẩu vào Đài Loan bị phát hiện có hàm lượng Etylen Oxit không phù hợp.

Tạp chí Hải quan