Phí cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

16:25 | 19/07/2022

(HQ Online) - Điều 5 Thông tư số 39/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài quy định rõ các mức phí cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Quy định mới về lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
Điểm mới trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Đã có nhiều chính sách phí, lệ phí hỗ trợ kinh doanh dịch vụ vận tải
Ảnh minh họa: Internet
Phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh rò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là 150 triệu đồng. Ảnh: Internet

Theo đó, Thông tư số 39/2022/TT-BTC quy định, phí thẩm định cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 150 triệu đồng; phí thẩm định cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 5 triệu đồng.

Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nêu trên là khoản thu thuộc ngân sách trung ương. Sau khi thẩm định doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định theo quy định của pháp luật.

Thông tư nêu rõ, sau khi nhận được thông báo của Bộ Tài chính, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phí vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành theo quy định của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có) và gửi 1 liên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước đến Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp chỉ được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sau khi đã nộp phí vào ngân sách nhà nước.

Hoài Anh