Pháp luật chưa quy định hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại cửa hàng

10:21 | 13/08/2022

(HQ Online) - Trước kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về quy định thủ tục du khách quốc tế, Việt kiều được hoàn thuế GTGT ngay tại nơi mua sắm hàng hóa để khuyến khích họ tăng chi tiêu, Bộ Tài chính cho biết, hiện pháp luật Việt Nam chưa có quy định hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài ngay tại cửa hàng.

Hướng dẫn thực hiện hệ thống hoàn thuế cho người nước ngoài
Triển khai thực hiện quy định hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài khi xuất cảnh
Hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài khi xuất cảnh: Trách nhiệm của cơ quan quản lý có gì thay đổi?

Theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, hiện nay tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam đã ổn định, du khách quốc tế, Việt kiểu về thăm quê hương ngày càng tăng, nhưng mức chi tiêu trên đầu người của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chưa cao. Vì vậy, cần khuyến khích họ mua sắm hàng hóa. Giải pháp cho vấn đề này là thuận tiện hóa phương thức hoàn thuế GTGT cho khách. Do vậy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng kiến nghị cần quy định thủ tục du khách quốc tế, Việt kiều được hoàn thuế GTGT ngay tại nơi mua sắm hàng hóa để khuyến khích họ tăng chi tiêu.

3741-noibait1dt
Giám sát hành lý của khách xuất nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài . Ảnh: Tư liệu HQNB

Về vấn đề này, theo Bộ Tài chính, từ ngày 1/7/2014, việc thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh đã được quy định cụ thể tại Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

Căn cứ Luật số 31/2013/QH13, Nghị định 209/2013/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 31/5/2014 quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (sau đây gọi chung là người nước ngoài) đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019.

Bộ Tài chính cho rằng, sau thời gian thực hiện Thông tư 72/2014/TT-BTC, Thông tư 92/2019/TT-BTC đã chứng minh chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh là phù hợp với thông lệ quốc tế, điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam; thúc đẩy người nước ngoài tăng chi tiêu mua hàng hóa tại Việt Nam qua đó phát triển du lịch, xuất khẩu hàng hóa, quảng bá văn hóa dân tộc; thúc đẩy hội nhập quốc tế đồng thời góp phần hoàn thiện chính sách thuế GTGT.

Theo đó, quy trình hoàn thuế cho người nước ngoài cơ bản được thực hiện như sau:

Người nước ngoài (bao gồm: người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) có nhu cầu hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa mang theo khi xuất cảnh sẽ mua hàng hóa tại các cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT và được cửa hàng xuất hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế.

Trong đó, để được xác định là cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT thì doanh nghiệp quản lý cửa hàng phải gửi hồ sơ đến cơ quan Thuế để được công nhận là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT, địa điểm bán hàng hoàn thuế GTGT cũng phải được doanh nghiệp nêu rõ trong hồ sơ đề nghị công nhận gửi đến cơ quan Thuế.

Ngoài ra, các cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT hầu hết đều là các cửa hàng nằm trong nội địa, bên cạnh việc bán hàng hóa thông thường thì có thêm hoạt động bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

Khi người nước ngoài xuất cảnh tại các cửa khẩu hoàn thuế mang theo hàng hóa mua tại cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT có nhu cầu hoàn thuế sẽ thực hiện xuất trình hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế cho cơ quan Hải quan tại cửa khẩu để cơ quan Hải quan kiểm tra, xác định số thuế GTGT được hoàn. Trong đó, điều kiện để được hoàn thuế là hàng hoá phải chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện và hoá đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế phải được lập trong thời gian tối đa 60 ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh.

Cuối cùng, căn cứ xác nhận của cơ quan Hải quan trên hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế, ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế (có phòng giao dịch đặt tại một số cửa khẩu quốc tế) sẽ thực hiện hoàn thuế cho người nước ngoài chuẩn bị xuất cảnh. Số tiền thuế GTGT người nước ngoài được hoàn bằng 85% tổng số tiền thuế GTGT của các hàng hóa đủ điều kiện hoàn trên hóa đơn. Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế được hưởng phí dịch vụ hoàn thuế bằng 15% tổng số tiền thuế GTGT của các hàng hóa đủ điều kiện hoàn trên hóa đơn.

Bộ Tài chính cũng cho rằng, hiện nay, việc thực hiện trả tiền hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài được đại lý hoàn thuế là ngân hàng thương mại trả tại khu cách ly của sân bay quốc tế.

Cũng theo Bộ Tài chính, hiện nay pháp luật Việt Nam chưa quy định việc trả tiền hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài ngay tại cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT như kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng. Bộ Tài chính xin ghi nhận kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Lâm Đồng để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư 72/2014/TT-BTC và Thông tư 92/2019/TT-BTC theo đúng quy định.

Nụ Bùi