Ống đồng của máy điều hòa nhiệt độ XK theo hình thức tại chỗ phải kê khai, nộp thuế

15:30 | 02/02/2023

(HQ Online) - Theo quy định, nếu DN XK ống đồng của máy điều hòa nhiệt độ cho DN chế xuất theo hình thức XK tại chỗ phải kê khai, nộp thuế XK theo quy định.

Hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan phải tiêu hủy không phải kê khai nộp thuế
Hàng hóa cho DN chế xuất thuê tài chính sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan như thế nào?
Khi gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp chế xuất có phải nộp thuế?

Tổng cục Hải quan vừa trả lời vướng mắc của Công ty TNHH công trình cơ điện Hợp Thiên về việc nộp thuế XK đối với ống đồng máy điều hòa nhiệt độ khi mở tờ khai XK tại chỗ.

Tại khoản 3 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK quy định hàng hóa XNK tại chỗ là đối tượng chịu thuế.

Công chức Hải quan Vinh (Cục Hải quan Nghệ An) giám sát hàng hóa XNK. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Vinh (Cục Hải quan Nghệ An) giám sát hàng hóa XNK. Ảnh: H.Nụ

Điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định: “Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa XNK tại chỗ.

Hàng hóa XK tại chỗ áp dụng mức thuế suất thuế XK quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan, Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)”.

Theo đó, đối chiếu với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp của Công ty TNHH công trình cơ điện Hợp Thiên XK ống đồng của máy điều hòa nhiệt độ cho DN chế xuất theo hình thức XK tại chỗ thì phải kê khai, nộp thuế XK theo quy định.

Nụ Bùi