Nhiều xe ô tô nhập khẩu ưu đãi, miễn trừ chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng

20:12 | 17/06/2021

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay có nhiều xe ô tô của cơ quan, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã bán, cho, biếu tặng cho tổ chức cá nhân khác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Những lưu ý khi chuyển nhượng ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ
Quy trình thủ tục nhập khẩu, chuyển nhượng ô tô, xe máy thuộc diện ưu đãi, miễn trừ
Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Hà
Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Hà

Để xử lý các trường hợp trên, tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg đã bổ sung Điều 9a quy định về quản lý đối với xe ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã bán, cho, biếu, tặng cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 27/2021/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam (sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-BTC).

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã gửi danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã bán, cho, biếu tặng cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật quy định đến các đơn vị hải quan địa phương.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định tại quan khoản 6 Điều 1 Thông tư số 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021 của Bộ Tài chính.

Tại khoản này, quy định thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô thực hiện tại cục hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô; thủ tục chuyển nhượng xe ô tô thực hiện tại chi cục hải quan thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô. Đồng thời, quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô; thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, thủ tục chuyển nhượng xe ô tô; chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô…

Cụ thể, danh sách xe ô tô của cơ quan được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã bán, cho, biếu tặng cho tổ chức cá nhân khác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định có 26 xe, trong đó Cục Hải quan Hà Nội quản lý 21 xe, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh 5 xe.

Đối với danh sách xe ô tô của cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã bán, cho, biếu tặng cho tổ chức cá nhân khác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định có 131 xe, trong đó Cục Hải quan Hà Nội quản lý 93 xe, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh quản lý 38 xe.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Quế, Trưởng phòng Giám quản 3 (Cục Giám sát quản lý về hải quan) xử lý xe tồn đọng thì đây là một nội dung mới trong Quyết định 14/QĐ-TTg và Thông tư 27/2021/TT-BTC, vì vậy các đơn vị hải quan địa phương khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe của các đối tượng này phải đối chiếu những xe chuyển nhượng có thuộc danh sách xe tồn Bộ Tài chính đã công bố theo đúng quy định của Quyết định 14/QĐ-TTg hay không.

Bên cạnh đó, khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe cho các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao thì các đơn vị Hải quan địa phương nơi làm thủ tục chuyển nhượng phải lưu ý hiện nay người mua xe là người sẽ thực hiện thủ tục kê khai trên tờ khai hải quan và thực hiện các nghĩa vụ về thuế.

Về phía người khai hải quan đối với xử lý xe tồn đọng, những người đang quản lý sử dụng xe đã mua xe nhưng chưa làm thủ tục phải theo dõi trên website của Tổng cục Hải quan để nắm bắt được xe của mình có thuộc danh sách được phép làm thủ tục chuyển nhượng theo Quyết định 14/QĐ-TTg và Thông tư 27/2021/TT-BTC hay không. Nếu thuộc danh sách được phép làm thủ tục chuyển nhượng thì cần thiết phải đến cơ quan Công an để thực hiện xóa sổ và đến chi cục hải quan thuận tiện để làm thủ tục chuyển nhượng. Trường hợp không thực hiện thủ tục chuyển nhượng, xe sẽ thuộc diện dừng đăng kiểm. Trường hợp lưu thông trên đường cơ quan Cảnh sát giao thông phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định.

N.Linh