Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 2.300 tỷ USD

20:55 | 25/01/2021

(HQ Online) - Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (2016-2020), hoạt động xuất nhập khẩu có được sự tăng trưởng ấn tượng với tổng quy mô kim ngạch đạt hơn 2.300 tỷ USD.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên trù bị
Đại hội Đảng XIII: Trí tuệ, sáng tạo, đồng thuận sẽ làm nên thành công
Trung ương đã xem xét thận trọng, thống nhất cao về nhân sự trình Đại hội XIII
Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 2.300 tỷ USD
Diễn biến quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2016-2020, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

5 năm tăng gần 195 tỷ USD

Năm 2016- năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước có sự khởi đầu ấn tượng khi đạt 350,74 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 176,63 tỷ USD, tăng 9%, tương ứng tăng gần 14,62 tỷ USD; nhập khẩu đạt hơn 174,11 tỷ USD, tăng 5,2%, tương ứng tăng hơn 8,54 tỷ USD.

Bước sáng năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 425,12 tỷ USD, tăng 21%, tương ứng tăng 73,74 tỷ USD so với năm 2016.

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 214,02 tỷ USD, tăng 21,2%, tương ứng tăng 37,44 tỷ USD, tổng trị giá nhập khẩu đạt 211,1 tỷ USD, tăng 21%, tương ứng tăng 36,3 tỷ USD so với năm 2016.

Năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 480,17 tỷ USD, tăng 12,2% (tương ứng tăng 52,05 tỷ USD) so với năm trước.

Trong đó xuất khẩu đạt 243,48 tỷ USD, tăng 13,2% và nhập khẩu đạt 236,69 tỷ USD, tăng 11,1%.

Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước lần đầu tiên cán mốc 500 tỷ USD (đạt 517,26 tỷ USD, tăng 7,6%, tương ứng tăng 36,69 tỷ USD so với năm 2018).

Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 264,19 tỷ USD, tăng 8,4% và nhập khẩu đạt 253,07 tỷ USD, tăng 6,8%.

Thương mại Việt-Mỹ đạt hơn 90 tỷ USD Thương mại Việt-Mỹ đạt hơn 90 tỷ USD
30 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu 15 ngày cuối năm 2020 30 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu 15 ngày cuối năm 2020
Xuất nhập khẩu đạt con số kỷ lục hơn 545 tỷ USD trong năm 2020 Xuất nhập khẩu đạt con số kỷ lục hơn 545 tỷ USD trong năm 2020

Ở năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng- Năm 2020, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, nhưng với nỗ lực vượt bậc, Việt Nam vẫn đạt được kỷ lục mới về quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu.

Kết thúc cả năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4% với năm 2019. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7,0% tương ứng tăng 18,39 tỷ USD và nhập khẩu đạt 262,70 tỷ USD, tăng 3,7% tương ứng tăng 9,31 tỷ USD.

Như vậy, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, hoạt động xuất nhập khẩu cả nước luôn đạt mức tăng trưởng khá qua từng năm và tính chung trong 5 năm đạt hơn 2.318 tỷ USD.

So với năm 2016, năm 2020 quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 55,5%, tương đương con số tăng thêm gần 195 tỷ USD.

Liên tục xuất siêu

Đáng chú ý, trong suốt 5 năm qua, Việt Nam cũng luôn đạt được thặng dư thương mại ở mức cao.

Năm 2016 cán cân thương mại đạt con số xuất siêu hơn 2,52 tỷ USD; năm 2017 cả nước xuất siêu 2,91 tỷ USD; năm 2018 thặng dư 6,8 tỷ USD; năm 2019 nước ta xuất siêu 11,12 tỷ USD.

Năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa lập con số kỷ lục với mức thặng dư 19,95 tỷ USD, tăng gần 7 lần so với năm 2016, tương đương con số hơn 17,4 tỷ USD.

Một điểm đáng chú ý khác, kết thúc năm 2020 cả nước có tới 31 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Trong đó có 6 nhóm hàng đạt kim ngạch 10 tỷ USD trở lên gồm: điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; máy móc, thiết bị; giày dép; gỗ và sản phẩm.

Như vậy, so với năm 2016, số lượng nhóm hàng xuất khẩu “tỷ đô” tăng thêm 7 nhóm.

Không chỉ tăng cơ học về số lượng mà quy mô kim ngạch của các nhóm hàng chủ lực cũng tăng thêm đáng kể.

Điển hình như 3 nhóm hàng lớn là điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may.

Năm 2016, nếu như xuất khẩu điện thoại và linh kiện mới đạt 34,3 tỷ USD, thì năm 2020 đã vươn tới con số 51,2 tỷ USD, tăng 49,3%, tương đương gần 17 tỷ USD.

Trong khi đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có mức tăng mạnh nhất tới hơn 135%, tương đương hơn 25,6 tỷ USD (năm 2020 đạt 44,6 tỷ USD, trong khi năm 2016 mới là 18,96 tỷ USD).

Ngành hàng dệt may dù đối mặt nhiều khó khăn do sức ép cạnh tranh nhưng cũng đạt được mức tăng trưởng khá là 25%, tương đương 6 tỷ USD (năm 2020 đạt 29,8 tỷ USD, trong khi năm 2016 mới là 23,8 tỷ USD).

Với những thành quả to lớn trong nhiệm kỳ qua và những cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong thủ tục xuất nhập khẩu để kéo giảm thời gian thông quan hàng hóa; cùng với đó là việc Việt Nam đã ký kết, tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, kỳ vọng trong năm 2021 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục có được những thành công lớn hơn, thiết lập thêm những dấu mốc, nhưng kỷ lục mới để nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Thái Bình