Người bán phải lập hóa đơn gửi người mua không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, dịch vụ

10:08 | 05/05/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính cho biết, kể từ ngày 1/7/2022, người bán lập hóa đơn gửi cho người mua khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Sửa quy định chia hóa đơn hàng hóa được giảm thuế giá trị gia tăng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 6,5%
Có thể lập hóa đơn chung cho hàng hóa được giảm thuế và không giảm thuế giá trị gia tăng
Siêu thị. Ảnh T.D
Người bán lập hóa đơn gửi cho người mua khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Ảnh T.D

Thông qua Ban Dân nguyện của Quốc Hội, mới đây, Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An về việc xem xét, nâng mức thanh toán việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng bởi hiện nay hóa đơn có giá trị từ 200.000 đồng trở lên thì người bán phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, tại Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định, khi bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Còn tại khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2022) quy định về hóa đơn, chứng từ và khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022.

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Căn cứ các quy định nêu trên, khi tổ chức, cá nhân áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP hoặc từ ngày 1/7/2022 trở đi, người bán lập hóa đơn phải gửi cho người mua khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Thùy Linh