Nghi vấn gian lận khai báo lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại mặt hàng sorbitol

14:00 | 21/04/2022

(HQ Online) - Các biện pháp thắt chặt quản lý được Tổng cục Hải quan triển khai trước nghi vấn có hiện tượng khai báo không chính xác thông tin hàng hóa nhập khẩu để gian lận về mã HS, xuất xứ, số lượng, trị giá hải quan hoặc lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng Sorbitol.

Áp thuế chống bán phá giá sản phẩm Sorbitol Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia
Áp thuế chống bán phá giá sorbitol Trung Quốc, Ấn Độ cao nhất 68,5%
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Trước đó, ngày 6/7/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1719/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) tạm thời đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có hiệu lực từ ngày 13/7/202.

Tiếp đó ngày 23/11/2021, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Quyết định số 2644/QĐ-BCT áp dụng thuế CBPG chính thức đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có hiệu lực từ ngày 23/11/2021.

Tổng cục Hải quan cho biết, qua theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng Sorbitol trong thời gian qua và phản ánh của doanh nghiệp, có dấu hiệu một số doanh nghiệp lợi dụng khai báo không chính xác thông tin hàng hóa nhập khẩu để gian lận về mã HS, xuất xứ, số lượng, trị giá hải quan hoặc lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối với các hành vi gian lận, mới đây Tổng cục Hải quan đã yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý kiểm tra đối với mặt hàng Sorbitol nhập khẩu.

Theo QCVN 4-33:2020/BYT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm được ban hành kèm theo Thông tư số 31/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế thì đối với mặt hàng Xirô Sorbitol là phụ gia thực phẩm, tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố hợp quy dựa trên phương thức tự công bố sản phẩm; phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Việc ghi nhãn phụ gia thực phẩm Xiro Sorbitol nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021 của Chính phủ).

Khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng Sorbitol nhập khẩu các đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành. Mặt hàng Sorbitol nhập khẩu phải khai báo rõ mục đích sử dụng, quy cách đóng gói, tính chất hàng hóa (lỏng, bột...).

Trường hợp mặt hàng Sorbitol nhập khẩu được khai báo theo các mục đích sử dụng khác, không làm phụ gia thực phẩm thì chuyển luồng, kiểm tra thực tế hàng hóa, lấy mẫu giám định để xác định mục đích sử dụng cụ thể, làm cơ sở áp dụng chính sách thuế và để xác định tính chính xác về nội dung khai của người khai hải quan theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ do các nước không phải Indonesia, Trung Quốc, Ắn Độ cấp.

Kiểm tra chặt chẽ các thông tin khai báo trên chứng từ chứng nhận xuất xứ với hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu và gửi về Tổng cục Hải quan để xác minh chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nào nghi ngờ về thông tin khai báo hoặc khác biệt so với thông tin trên tờ khai hải quan và hồ sơ hải quan (thông tin về trị giá, khối lượng, tuyến đường vận chuyển, tên người xuất khẩu...).

Trong thời gian chờ kết quả xác minh, lô hàng áp dụng thuế suất theo quy định tại khoản 7 Điều 19 Thông tư số 38/2018/TT-BTC.

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật, gian lận trốn thuế hoặc mặt hàng nhập khẩu có nghi vấn về trị giá, nhãn hiệu, số lượng thì thiết lập tiêu chí, đưa vào diện có rủi ro cao để áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát phù hợp, đồng thời tiến hành kiểm tra sau thông quan để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Ngày 23/11/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2644/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc.

Theo đó, hàng hoá bị áp dụng thuế chống bán phá giá được phân loại theo mã HS là 2905.44.00 và 3824.60.00.

Mức thuế chống bán phá giá với các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hoá có xuất xứ từ Ấn Độ là 52,75%.

Mức thuế chống bán phá giá với các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hoá có xuất xứ từ Indonesia là từ 44,39%-57,55%.

Mức thuế chống bán phá giá với các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hoá có xuất xứ từ Trung Quốc là từ 44,99%-68,50%.

Thời hạn áp thuế là 5 năm kể từ ngày 23/11/2021.

N.Linh