Ngành Hải quan: Tuyên truyền chính sách theo vấn đề doanh nghiệp quan tâm

07:59 | 22/11/2022

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan đã đổi mới phương pháp tuyên tuyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát với vấn đề DN quan tâm nhằm đưa công tác phổ biến và hỗ trợ pháp luật trong lĩnh vực hải quan đạt hiệu quả tối đa.

Hải quan Hải Phòng đa dạng hóa hoạt động quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH: Đổi mới thủ tục hải quan, cải cách và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Ngành Hải quan đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp
Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 đối thoại, gỡ vướng mắc đặc thù cho doanh nghiệp
Các đơn vị Hải quan thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Trong ảnh: Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp do Chi cục Hải quan Thái Bình (Cục Hải quan Hải Phòng) tổ chức ngày 9/6/2022. 	Ảnh: T.Bình
Các đơn vị Hải quan thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Trong ảnh: Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp do Chi cục Hải quan Thái Bình (Cục Hải quan Hải Phòng) tổ chức ngày 9/6/2022. Ảnh: T.Bình

Hiệu quả từ đối thoại

Thống kê cho thấy, trong 10 năm (1/2012 đến 9/2022), ngành Hải quan đã tổ chức 1.771 hội nghị, hội thảo, tập huấn, đối thoại cho người khai hải quan, người nộp thuế, DN. Qua đó đã tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp kịp thời nhiều ý kiến vướng mắc của người khai hải quan, người nộp thuế, DN.

Đối thoại với DN lâu nay đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong công tác quản lý của ngành Hải quan. Các hội nghị đối thoại được tổ chức thường niên ở các cấp là công cụ hiệu quả để cơ quan Hải quan lắng nghe, tiếp thu và kịp thời gỡ vướng, hỗ trợ DN, hoạt động XNK tốt hơn, hiệu quả hơn. Cũng qua hội nghị đối thoại, cơ quan Hải quan đã nắm thêm được những thông tin bổ ích phục vụ công tác cải cách hành chính về hải quan đồng thời kịp thời chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện tiêu cực của CBCC.

Đặc biệt, sau mỗi hội nghị đối thoại với cộng đồng DN được Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức thường niên ở phía Bắc, phía Nam, một số văn bản về chính sách, thủ tục hải quan và quản lý thuế đã được sửa đổi ban hành mới, thay thế để tạo điều kiện thuận hơn nữa cho DN hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kết quả được thể hiện bằng việc Tổng cục Hải quan đã tích cực đẩy mạnh công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật hải quan. Theo đó, trong 2 năm 2020 và 2021, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 5% số quy định và 5% chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ; đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 19/29 điều kiện kinh doanh, cắt giảm 22/52 thành phần hồ sơ của các thủ tục công nhận kho, bãi, cảng, cửa hàng miễn thuế.

Theo ông Đào Thịnh Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan), cơ quan Hải quan các cấp thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, một mặt để DN có điều kiện phản ánh những vướng mắc về cơ chế, chính sách quản lý XNK, thủ tục hải quan, tinh thần thái độ phục vụ của CBCC Hải quan khi thi hành công vụ, mặt khác, cơ quan Hải quan nắm bắt thông tin, kịp thời xây dựng các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện trong toàn Ngành. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, cơ quan Hải quan đã biên soạn, phát hành trên 270.000 tài liệu pháp luật, tờ rơi, tờ gấp. Trong đó, nội dung tập trung vào các quy định mới trong lĩnh vực hải quan và đối tượng liên quan chủ yếu là người khai hải quan, người nộp thuế, DN.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành Hải quan luôn chú trọng hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế, DN thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, đối thoại. Hàng năm, cơ quan Hải quan các cấp đều xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tạo điều kiện tối đa để người khai hải quan, người nộp thuế, DN phát biểu, nêu ý kiến về những vấn đề trong lĩnh vực hải quan cần được hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ.

Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, ngành Hải quan đã phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài Ngành thực hiện 3.842 phóng sự truyền hình và các tin bài tuyên truyền các nội dung liên quan đến lĩnh vực hải quan; đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Hải quan, các trang thông tin điện tử 67.650 lượt văn bản quy phạm pháp luật và có liên quan về cơ chế, chính sách; 103.456 câu trả lời bằng website, thư...

Giúp DN phục hồi phát triển

Để DN phục hồi và phát triển sau ảnh hưởng của dịch, ngành Hải quan đã và đang áp dụng tối đa các biện pháp quản lý rủi ro về hải quan, qua đó, giảm gánh nặng về thủ tục hải quan trong quá trình làm thủ tục XNK của DN.

Theo ông Đào Thịnh Vinh, hiện nay, Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu duy trì các giải pháp đảm bảo thông quan hàng hoá. Nâng cao hiệu quả các giải pháp về công nghệ thông tin để hỗ trợ người khai hải quan, người nộp thuế; kết nối trao đổi thông tin với các bộ, ngành khi giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK, phương tiện vận tải XNC, quá cảnh. Đơn giản hoá hồ sơ hải quan, bãi bỏ các chứng từ không cần thiết, đơn giản hoá các khâu nghiệp vụ... Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hải quan địa phuơng duy trì các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, tránh ách tắc hàng hoá, đảm bảo thông quan hàng hoá được thông suốt.

Cơ quan Hải quan mong muốn DN chủ động hơn nữa trong việc phản hồi những khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi pháp luật. Đồng thời, tích cực đóng góp, đề xuất giải pháp cho cơ quan quản lý trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các luật liên quan tới thuế, hải quan nhằm đảm bảo tính khả thi, sự công bằng, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện của các văn bản pháp luật. Từ đó giải quyết kịp thời các vướng mắc và kiến nghị cấp trên giải quyết các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền được phân cấp.

Nụ Bùi