Ngành Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế cho từng đơn vị

10:42 | 31/03/2023

(HQ Online) - Để đảm bảo công tác thu hồi và xử lý nợ thuế của toàn Ngành đáp ứng theo đúng yêu cầu đặt ra, Tổng cục Hải quan vừa ra quyết định giao chỉ tiêu tối thiểu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2023 cho từng đơn vị cụ thể.

Ngành Hải quan xử lý nợ thuế: Từ linh hoạt đến cứng rắn - Bài cuối: Thực hiện quy trình xử lý đưa nợ thuế xuống mức thấp nhất
Ngành Hải quan xử lý nợ thuế: Từ linh hoạt đến cứng rắn - Bài 3: Bài toán thu không được, xóa không xong?
Bài 2: Vì sao hiệu quả các biện pháp cưỡng chế không cao?
Bài 1: Muôn hình vạn trạng nợ thuế

Theo đó, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp thuế; tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính đối với các khoản nợ chuyên thu quá hạn phát sinh trước ngày 1/1/2023 của các tờ khai đã thông quan/giải phóng hàng tính đến thời điểm ngày 31/12/2022 cho các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan.

Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan TPHCM. Ảnh: Thu Hòa

Cụ thể, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn năm 2023 cho 27 đơn vị. Trong đó, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu cao nhất với số tiền hơn 805 tỷ đồng, tiếp đến là Cục Hải quan Lào Cai với gần 419 tỷ đồng, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu hơn 98 tỷ đồng.

Trong số 27 đơn vị được giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn năm 2023, có 4 đơn vị được giao chỉ tiêu dưới 100 triệu đồng là Cục Hải quan Quảng Nam 16 triệu đồng, Cục Hải quan Bình Phước 46 triệu đồng, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế 53 triệu đồng và Cục Hải quan Thanh Hóa với 61 triệu đồng.

Đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố không giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý đối với các khoản nợ khó thu tại đơn vị.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan giao trách nhiệm cho cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố và Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan phải tổ chức thực hiện quy định, đồng thời không để phát sinh các khoản nợ thuế mới trong năm 2023.

Trường hợp phát sinh nợ mới thì phải triển khai ngay các giải pháp thu hồi nợ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, thủ trưởng các đơn vụ thuộc cơ quan Tổng cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm kiểm tra, thực hiện các biện pháp đôn đóc, thu hồi và xử lý các khoản nợ thuế phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Thống kê sơ bộ cho thấy, nợ thuế quá hạn do cơ quan Hải quan quản lý đến ngày 31/12/2022 là 5.716 tỷ đồng, tăng 2,44% so với năm 2021, bằng 1,3% số thu ngành Hải quan năm 2022. Cụ thể, nợ khó thu là 4.072 tỷ đồng; nợ chờ xử lý 45,66 tỷ đồng; nợ có khả năng thu 1.332 tỷ đồng và nợ do phạt vi phạm hành chính trên 265 tỷ đồng. Nguyên nhân phát sinh nợ thuế chủ yếu là do kết quả từ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra sau thông quan mà các cục hải quan tỉnh, thành phố đã ban hành các quyết định ấn định thuế đối với một số DN, dẫn đến làm phát sinh tăng số nợ tiền thuế phải thu.

Về tình hình khoanh nợ tiền thuế và xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, năm 2022 Tổng cục Hải quan thực hiện khoanh nợ tiền thuế đạt 688,8 tỷ đồng và thực hiện xóa nợ tiền thuế đạt 23,9 tỷ đồng.

Nụ Bùi